00:20:54 Thứ Năm 15/11/2018
 Tìm kiếm
 Thông báo mời họp
Δ 15h00, ngày 15/11/2018, tại phòng họp cơ quan, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ Công đoàn đã và đang công tác trong ngành Giáo dục.
Δ Lịch nghỉ Lễ, Tết năm 2019: CVD2137.pdf Tư vấn pháp luật
Nghị định 143/2018/NĐ-CP về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Ngày 15/10/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Chỉ thị về việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
Rút ngắn thời gian xử lý kỷ luật lao động
Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định 148/2018/NĐ-CP (có hiệu lực) từ ngày 15/12/2018) sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.
 Thư viện ảnh
  
Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khóa X (2018-2023)
Thứ Sáu, 02/12/2011 - 12:56

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA X (Nhiệm kỳ 2018-2023)

NGUYỄN HÒA
UV BCH Tổng LĐLĐ VN; Tỉnh ủy viên; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1962
Quê quán: Phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế; 
Điện thoại cơ quan: 058.3521488
Điện thoại nhà riêng: 058.3513406
Điện thoại di động: 0913483119
Email: nguyenhoacdkh@yahoo.com.vn
NGUYỄN THỊ HẰNG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1967
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3525178
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0932407479
Email: hang1967@gmail.comBÙI THANH BÌNH
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1976
Quê quán: Ninh Hòa - Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Quản lý Hành chính
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng: 0976.995.846
Email: binhubnd1234@gmail.comNGUYỄN NAM HẢI
Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1964
Quê quán: Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Đại học Công đoàn
Điện thoại cơ quan: 058.3522022
Điện thoại nhà riêng: 058.3511537
Điện thoại di động: 0905138486
Email: nguyennamhai2009@yahoo.com.vn


TRẦN THỊ HƯƠNG
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1976
Quê quán: Thắng lợi, Văn Giang, Hưng Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Khoa học
Điện thoại cơ quan: 058.3522284
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0989.075.822
Email: thuhuong9876@yahoo.com.vnVÕ DUY TRÚC
Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1965
Quê quán: Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân khoa học ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3523930
Điện thoại nhà riêng: 058.3852737
Điện thoại di động: 0914036570
Email:


BÙI ĐĂNG THÀNH
Trưởng Ban Chính sách-KTXH Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1970
Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3525076
Điện thoại nhà riêng: 058.3521986
Điện thoại di động: 0914131901
Email: thanhtra_1999@yahoo.com.vnHỒ THỊ PHƯƠNG CHI
Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1965
Quê quán: An Truyền, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905572891
Email: phuongchi1965@gmail.com


LÊ MINH HIỀN
Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân hành chính
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 098.781.7371
Email:


TRẦN KHÁNH HÒA
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cam Ranh

Sinh năm: 1967
Quê quán: Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Hành chính
Điện thoại cơ quan: 058.3860496
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0983576721
Email:


NGÔ ANH DUYỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang

Sinh năm: 1971
Quê quán: Nghệ An
Trình độ: Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế Thủy sản
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 098.298.439
Email:


TRƯƠNG THỊ THU
Phó Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1972
Quê quán: Quảng Ngãi
Trinh độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan: 0253.3522267
Điện thoại di động: 0914.903.901
Email:


CHU VĂN AN
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1972
Quê quán: Hà Nam
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ xây dựng Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:


TRẦN NAM BÌNH
Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1977
Quê quán: Bình Định
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Quản lý Xây dựng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:TRƯƠNG MINH HÀ
Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1967
Quê quán: Đức Thành, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Trình độ: Trung cấp Chính trị, Cử nhân Ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3824402
Điện thoại nhà riêng: 058.
Điện thoại di động: 0903505619
Email: tmh@khanhhoa.edu.vn


HỒ THƯỢNG HẢI
Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Khánh Việt

Sinh năm: 1961
Quê quán: Vĩnh Trung, TP. Nha Trang
Trình độ: Trung cấp chính trị; Đại học tài chính kế toán
Điện thoại cơ quan: 3525697
Điện thoại nhà riêng: 3514821
Điện thoại di động: 0909279379
Email: hohai@khatoco.com


HUỲNH THỊ NAM KHÁNH
Chủ tịch CĐ các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1980
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:


TRẦN HỒNG MINH
Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1974
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ khai thác Thủy sản
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:LÊ BÁ NINH
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch CĐN Nông nghiệp&PTNT tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1966
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Khoa học cây trồng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

NGUYỄN THANH PHONG
Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1976
Quê quán:
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân sư phạm Pháp văn, Anh văn
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:NGUYỄN QUỐC TUẤN
Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1961
Quê quán: Phong Châu, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3823587
Điện thoại nhà riêng: 058.3829316
Điện thoại di động: 0913489026
Email:

BÙI ĐÌNH DƯƠNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trường Sa

Sinh năm: 1969
Quê quán: Nam Định
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học Khoa học quân sự
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0973.125.188
Email:

LÊ THANH HÙNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cam Lâm

Sinh năm: 1972
Quê quán: Thanh Hóa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

NGÔ THỊ LỮNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh

Sinh năm: 1968
Quê quán:
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân
Điện thoại cơ quan:058.3850317
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:


NGUYỄN NGỌC PHỤNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hòa

Sinh năm: 1960
Quê quán: Ninh Bình, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trình độ: cử nhân chính trị; cử nhân Kinh tế Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3847242
Điện thoại nhà riêng: 058.3844963
Điện thoại di động: 0913444487
Email:NGUYỄN NGỌC THU
Chủ tịch LĐLĐ huyện Khánh Sơn

Sinh năm: 1971
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hoà
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3508500
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

NGUYỄN THÀNH TRUNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh

Sinh năm: 1980
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân xã hội học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

NGUYỄN THỊ VIỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh

Sinh năm: 1978
Quê quán:
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học quản lý kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

NGUYỄN BÉ
Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1962
Quê quán: Phố Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Trình độ: Cử nhân chính trị; Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3828970
Điện thoại nhà riêng: 058.3512682
Điện thoại di động: 0903516484
Email: nguyenbe62@gmail.com


LÊ HÙNG CHÍNH
Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1970
Quê quán: Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3562355
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0914059504
Email:chinhha123@yahoo.com.vn

NGUYỄN TRỌNG HOÀNG
Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong

Sinh năm: 1965
Quê quán: Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

TRẦN THU MAI
Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sinh năm: 1975
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email: NGUYỄN QUỲNH NGA
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1972
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Tài chính
Điện thoại cơ quan: 058.3561016
Điện thoại nhà riêng: 058.3512869
Điện thoại di động: 09144148477
Email: ngalenem@yahoo.com.vn

VĂN NGỌC SEN
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1969
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ quản lý giáo dục
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0
Email:

NGUYỄN THỊ LỆ THANH
Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1969
Quê quán: Bình Định
Trình độ: Cử nhân chính trị; cử nhân Sử
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

VĂN ĐÌNH TRI
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1965
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ công tác xã hội
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

NGUYỄN THANH HẢI
Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Yến Sào Khánh Hòa

Sinh năm: 1979
Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ kỹ thuật hóa học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:NGUYỄN HOÀNG THIÊN HƯƠNG
Chủ tịch CĐCS Công ty CP Vinpearl

Sinh năm: 1979
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ: Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA X (Nhiệm kỳ 2018-2023)

TRẦN THỊ HƯƠNG
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh  Khánh Hòa

Sinh năm: 1976
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân khoa học ngữ văn
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
iện thoại di động: 0913.145.068
Email: thuhuong9876@yahoo.com


ĐẶNG THUẬN
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang

Sinh năm: 1960
Quê quán: Thừa Thiên - Huế
Trình độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3510161
Điện thoại nhà riêng: 058.3513747
Điện thoại di động: 0914036609
Email: dathuan.ldld@yahoo.com.vn

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Phó Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1978
Quê quán: Bình Định
Trình độ: Trung cấp Chính trị; cử nhân luật kinh tế, sư phạm Anh văn
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905.675.062
Email:

ĐỖ HỮU THÁI
Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1971
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Đại học tổng hợp Lý
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1973
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:

NGUYỄN PHÚC HẢO
Chuyên viên Phòng Tài chính HCSN - Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa

Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905. 137.344
Email:


NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY
Chuyên viên văn phòng CĐ các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa

Quê quán: Ninh Hòa - Khánh Hòa
Trình độ: Cử nhân Anh văn,  Kinh tế QTKD
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905.089.577
Email:

  
 Bài viết khác
  
 Liên kết website

 Lượt truy cập
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÁNH HÒA
Cơ quan chủ quản: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Cơ quan thiết lập trang tin điện tử tổng hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Giấy phép: Số 07/GP - STTTT do S Thông tin-Truyền thông cấp ngày 14/9/2015
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa

Trụ sở cơ quan: 35 Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3523930     Fax: 058.3524012
Website: http://www.congdoankh.org.vn
 Email:ldldk-hoa@dng.vnn.vn,     ldldk-hoa@congdoankh.org.vn
Thiết kế bởi CenIT