Thứ Sáu, 21/01/2022 09:52

MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022

  13/08/2015 11:18     

Hội nghị tập huấn về công tác Biển Đông – Hải đảo và công tác bảo hộ ngư dân năm 2015


Chiều ngày 12/8, tại Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa diễn ra Hội nghị tập huấn phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về Biển Đông, công tác bảo hộ ngư dân năm 2015 với 70 đại biểu thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh tham dự.

Vụ trưởng Vụ thông tin báo chí – Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ông Lê Hải Bình và Phó Cục  trưởng phụ trách Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao ông Lý Quốc Tuấn trực tiếp báo cáo tại hội nghị. Nội dung trọng tâm buổi tập huấn đặt ra: Cập nhật  thông tin và một số vấn đề cần lưu ý về tình hình Biển Đông, Hải Đảo; quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Biển Đông - Hải Đảo; đặc biệt là các chủ trương, chính sách và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo hộ ngư dân Việt Nam ở nước ngoài.

Nhạn Vân

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 7107728
Online
Hiện có: 145   Khách