Thứ Hai, 24/06/2019 15:52
KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2019)
  11/07/2017 16:50     

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn

Ngày 11-7, Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác Đảng 6 tháng đầu năm và sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho đảng viên
  đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 – 2016)
6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã quán triệt tốt công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt quy chế làm việc trong công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các chi bộ và đơn vị trực thuộc trên các mặt công tác như: Xây dựng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể vững mạnh…
Về kết quả 01 năm quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, với các nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, thu hút được 100% cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực hưởng ứng thực hiện với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, đạt hiệu quả thiết thực.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã đánh giá cao vai trò của Đảng ủy trong công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, nổi bật là Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, lễ phát động “Tháng Công nhân” gắn với Tháng ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2017… Trong thời gian tới Đảng ủy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn; quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Hội nghị cũng đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05 gắn với tiếp tục thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06/7/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị…
Nhân dip này, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đã trao bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho đồng chí Nguyễn Hòa và đồng chí Lê Xuân Hải đã đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 – 2016).

Nam Hải
 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4426521
Online
Hiện có: 27   Khách