Thứ Năm, 24/01/2019 03:01
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019
  26/05/2018 00:00     

Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 1 khóa X

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Sáng 24/5, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ I (khóa X) thông qua một số nội dung trọng tâm như đánh giá công tác tháng 5 và đề ra một số nội dung trọng tâm trong tháng 6/2018; triển khai một số hoạt động chào mừng thành công Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7; thông qua kế hoạch và thể lệ Cuộc thi tin, bài, ảnh báo chí trên website Công đoàn Khánh Hòa; xét nâng lương năm 2018 cho cán bộ công đoàn chuyên trách; xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”…
Đánh giá công tác tháng 5/2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai, thực hiện một số kết quả hoạt động đáng ghi nhận. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam, công tác nội dung, nhân sự, tuyên truyền, vật chất phục vụ Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa được chuẩn bị chu đáo, góp phần tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2018-2023; đây là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Khánh Hòa, thể hiện và phát huy ý chí của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong sự nghiệp CNH-HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời, Tháng Công nhân năm 2018 với những hoạt động thiết thực, hướng về đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn trong tỉnh góp phần khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội…
Công tác trọng tâm tháng 6/2018, các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2018-2023; tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 2 (khóa X) thông qua quy chế, phân công nhiệm vụ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, quy chế UBKT và chương trình hoạt động toàn khóa; ban hành quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo; triển khai Cuộc thi tin, bài, ảnh báo chí trên website Công đoàn Khánh Hòa, chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên, người lao động”; tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý II/2018; tổng kết thi đua Khối CĐ Giáo dục theo năm học 2017-2018…
(Mai Cúc)
 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4198314
Online
Hiện có: 71   Khách