Chủ Nhật, 24/02/2019 10:33
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019
  04/12/2018 00:00     

PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN NỮ CÔNG QUẦN CHÚNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Đ/c Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân xuất sắc
trong phong trào "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"

Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở cần chú trọng, sử dụng phương pháp hoạt động chủ yếu sau:
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, tổ, nhóm nữ công. Nâng cao kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng tổ chức hoạt động tổ nhóm, kỹ năng xây dựng chương trình công tác nữ công cơ sở
- Tạo cơ chế phối hợp đồng thuận với bộ phận liên quan trong cơ quan, đơn vị/doanh nghiệp.
- Chú trọng công tác vận động, thuyết phục công nhân, viên chức, lao động nữ.
- Tổ chức mạng lưới hoạt động nữ công và chỉ đạo các mạng lưới trong Ban nữ công hoạt động.
- Hướng hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở vào đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực, chính đáng của nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động.
- Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở phải xây dựng chương trình kế hoạch và duy trì sinh hoạt thường xuyên, đều đặn.
- Cán bộ nữ công phải sâu, sát lao động nữ, tạo được hạt nhân nồng cốt để nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, thuận lợi của Lao động nữ để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời.
- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Ban nữ công quần chúng cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và tạo sức hấp dẫn, thu hút nhiều lao động tự nguyện tham gia hoạt động nữ công.
- Coi trọng công tác công đoàn trong tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vận động giúp nhau trong chuyên môn nghề nghiệp và trong cuộc sống.
- Ban nữ công quần chúng cần thường xuyên quan tâm đến công tác tham mưu cho công đoàn cơ sở tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích, rút kinh nghiệm kịp thời kịp thời những tồn tại, hạn chế, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Các hình thức hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở
- Hình thức sinh hoạt định kỳ.
- Tổ chức các hoạt động mang tính giới nữ nhân dịp những ngày kỷ niệm của giới nữ trong năm như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam; Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10 …
- Tổ chức tọa đàm, hội thảo hoặc nghe nói chuyện các chuyên đề.
- Tổ chức tham quan du lịch, trao đổi kinh nghiệm.
- Tổ chức các câu lạc bộ sở thích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Nội dung, hình thức sinh hoạt tổ, nhóm nữ công
- Tổ, nhóm nữ công là nền tảng cơ sở, nơi diễn ra các hoạt động cụ thể, quyết định hiệu quả hoạt động của nữ công công đoàn cơ sở. Vì vậy, hoạt động của tổ, nhóm nữ công cần quan tâm đến nội dung và hình thức sau:
Nội dung sinh hoạt
- Trao đổi những kinh nghiệm, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, sản xuất - kinh doanh của cơ quan đơn vị/doanh nghiệp
- Nắm bắt, tập hợp tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của lao động nữ để phản ánh, đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết. Giúp đỡ, hỗ trợ chị em từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác, sản xuất và công việc của gia đình.
- Tìm hiểu và đề xuất hình thức thiết thực để giúp đỡ đối tượng lao động nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tạo sự gắn kết bền vững, cộng đồng trong tổ, nhóm nữ công.
- Kịp thời phổ biến, cập nhật những chế độ chính sách mới có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của lao động nữ.
- Tọa đàm, trao đổi kiến thức về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe, giữ gìn hạnh phúc gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội … Tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Hình thức sinh hoạt
- Tùy theo nội dung hoạt động cụ thể, mà tổ trưởng, nhóm trưởng nữ công quyết định hình thức sinh hoạt riêng tổ, nhóm nữ công hay sinh hoạt chung với tổ chuyên môn, tổ công đoàn.
- Nội dung sinh hoạt liên quan đến sản xuất, công tác thì nên lồng ghép sinh hoạt với tổ chuyên môn; nếu liên quan đến chế độ chính sách lao động nữ thì nên sinh hoạt ghép với tổ công đoàn; nếu nội dung sinh hoạt về giới thì tổ chức sinh hoạt riêng.
- Cách thức sinh hoạt tổ, nhóm nữ công, thường sử dụng hình thức hỏi đáp, trao đổi là chính; nội dung cần đi thẳng vào những vấn đề cụ thể mà chị em đang quan tâm. Trường hợp tổ, nhóm nữ công không giải quyết được, phải ghi chép đầy đủ phản ánh lên Ban nữ công công đoàn cơ sở giải quyết và trực tiếp trả lời trong buổi sinh hoạt gần nhất.
- Thời lượng sinh hoạt tổ, nhóm nữ công phải cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và gắn trực tiếp với nhiệm vụ công tác, sản xuất – kinh doanh, cuộc sống hằng ngày của lao động nữ.
- Nếu có điều kiện nên xây dựng lịch sinh hoạt cụ thể khả thi và duy trì đều đặn, tạo nền nếp trong tổ chức sinh hoạt nữ công.
4. Phương pháp, hình thức hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở
a) Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở cần chú trọng, sử dụng phương pháp hoạt động chủ yếu sau:
- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, tổ, nhóm nữ công. Nâng cao kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng tổ chức hoạt động tổ nhóm, kỹ năng xây dựng chương trình công tác nữ công cơ sở …
- Tạo cơ chế phối hợp đồng thuận với bộ phận liên quan trong cơ quan, đơn vị/doanh nghiệp.
- Chú trọng công tác vận động, thuyết phục công nhân, viên chức, lao động nữ.
- Tổ chức mạng lưới hoạt động nữ công và chỉ đạo các mạng lưới trong Ban nữ công hoạt động.
- Hướng hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở vào đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực, chính đáng của nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động.
- Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở phải xây dựng chương trình kế hoạch và duy trì sinh hoạt thường xuyên, đều đặn.
- Cán bộ nữ công phải sâu, sát lao động nữ, tạo được hạt nhân nồng cốt để nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, thuận lợi của Lao động nữ để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời.
- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Ban nữ công quần chúng cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và tạo sức hấp dẫn, thu hút nhiều lao động tự nguyện tham gia hoạt động nữ công.
- Coi trọng công tác công đoàn trong tham gia chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, vận động giúp nhau trong chuyên môn nghề nghiệp và trong cuộc sống.
- Ban nữ công quần chúng cần thường xuyên quan tâm đến công tác tham mưu cho công đoàn cơ sở tổ chức sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích, rút kinh nghiệm kịp thời kịp thời những tồn tại, hạn chế, phổ biến nhân rộng các điển hình tiên tiến.
b) Các hình thức hoạt động của Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở
- Hình thức sinh hoạt định kỳ.
- Tổ chức các hoạt động mang tính giới nữ nhân dịp những ngày kỷ niệm của giới nữ trong năm như: Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày Phụ nữ Việt Nam; Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20-10 …
- Tổ chức tọa đàm, hội thảo hoặc nghe nói chuyện các chuyên đề.
- Tổ chức tham quan du lịch, trao đổi kinh nghiệm.
- Tổ chức các câu lạc bộ sở thích, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4235240
Online
Hiện có: 126   Khách