Thứ Năm, 24/01/2019 02:33
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019
  22/03/2013 00:00     

Tập huấn Tài chính Công đoàn cấp trên cơ sở năm 2013

Ngày 21/3/2013, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn tài chính công đoàn cho trên 60 chủ tịch, kế toán công đoàn cấp huyện; Công đoàn Giáo dục cấp huyện; Công đoàn cấp ngành.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Hòa tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Nội dung, chương trình tập huấn gồm triển khai Quyết định số 168/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định phân phối thu tài chính công đoàn; Quyết định số 169/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn; Quyết định số 170/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn; Quyết định số 171/QĐ-TLĐ  của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính CĐCS; đồng thời đại biểu được hướng dẫn lập báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn cơ sở theo quy định mới của Tổng Liên đoàn.

(K.Hoa)

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4198253
Online
Hiện có: 18   Khách