Thứ Năm, 24/01/2019 03:11
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019
  02/08/2013 00:00     

KIỂM TRA CÔNG TÁC TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN


Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”, vừa qua, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp cùng CĐ ngành Nông nghiệp – PTNT tỉnh Khánh Hòa thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác tài chính công đoàn đối với một số CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn… trực thuộc CĐ ngành.

Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp thực hiện việc trích chuyển 2% kinh phí công đoàn và thu đoàn phí, tuy nhiên việc trích chuyển và thu đoàn phí chưa đúng theo Thông tư Liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính - Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn và hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đóng đoàn phí công đoàn.

Theo quy định, việc trích chuyển kinh phí và thu đoàn phí công đoàn căn cứ trên tiền lương, tiền công thực tế của người lao động, nhưng thực tế các đơn vị đều trích và thu theo mức bình quân do chủ doanh nghiệp hoặc BCH-CĐCS quy định. Đây là nguyên nhân dẫn đến thất thu kinh phí và đoàn phí trong nhiều năm qua. Đoàn công tác đã có ý kiến trao đổi với chủ doanh nghiệp và BCH-CĐCS để chấn chỉnh và thực hiện đúng theo quy định hiện hành.  

 

(Kim Hoa)

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4198341
Online
Hiện có: 113   Khách