Thứ Sáu, 01/12/2023 07:19

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023 -2028

  02/10/2021 15:55     

Hội nghị triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và học tập Chuyên đề toàn khóa“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”


Quang cảnh Hội nghị

Sáng 01/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và học tập Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham dự có Đồng chí Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và 50 đại biểu.


Đ/c Bùi Thanh Bình - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 2 chuyên đề: Nội dung của Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tổ chức công đoàn trong thời gian tới phải đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đoàn viên, nhất là cán bộ công đoàn chủ chốt về việc học tập và làm theo Bác; việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai 2 chuyên đề đến các Công đoàn cơ sở.

Mai Thảo

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9450469
Online
Hiện có: 21   Khách