Thứ Năm, 28/09/2023 18:16

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)

  27/06/2022 09:40     

Công nhân hỏi – Công đoàn trả lời

Công nhân: Tôi xin hỏi Văn phòng tư vấn pháp luật, người lao động nghỉ làm bao nhiêu ngày trong tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Trả lời của Văn phòng Tư vấn pháp luật:

Căn cứ pháp lý tại Khoản 3 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, dựa vào những căn cứ trên có thể chia thành các trường hợp người lao động nghỉ làm việc từ 14 ngày trở lên sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau:

1. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này cũng sẽ không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

3. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian này được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, không được tính là thời gian đóng bảo hiểm tai nạn và được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.

4. Đối với trường hợp người lao động nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng và vẫn hưởng lương do người sử dụng lao động chi trả thì người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Bạn có thể liên hệ đến Công đoàn cơ sở tại công ty, hoặc Liên đoàn lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành để được được tư vấn, hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Văn phòng Tư vấn pháp luật

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9190815
Online
Hiện có: 75   Khách