Chủ Nhật, 21/07/2024 10:17

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  02/12/2011 12:56     

Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khóa XI (2023-2028)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XI (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

  

 
 
BÙI HOÀI NAM
Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1986
Quê quán:  Quảng Ngãi
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ  Luật Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3521448
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0966.668.007
Email: 
 
 

BÙI ĐĂNG THÀNH
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1970​​

Quê quán:  Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhânLuật
Điện thoại cơ quan: 058.3525076
Điện thoại nhà riêng: 058.3521986
Điện thoại di động: 0914131901
Email: thanhtra_1999@yahoo.com.vn

                            

TRẦN THỊ HƯƠNG
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ​

Sinh năm: 1976

Quê quán:  Hưng Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3522284
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0989.075.822
Email:thuhuong9876@yahoo.com.vn

 
NGUYỄN ĐỨC TRÍ
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khóa XI
Sinh năm: 1984
Quê quán:  Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế phát triển.
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại di động: 0888.051.555
Email: nguyenductri.tckh@gmail.com
 
VÕ DUY TRÚC
Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1965
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân khoa học Ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3523930
Điện thoại nhà riêng: 058.3852737
Điện thoại di động: 0914036570
Email: voduytruc@gmail.com
  NGUYỄN THANH PHONG
Trưởng Ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ Lao động LĐLĐ  tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1976
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Đang học Cao cấp chính trị; Cử nhân sư phạm Pháp văn, Anh văn
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0986.642.097
Email: ntphong@khanhhoa.edu.vn
 

HUỲNH THỊ NAM KHÁNH
Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1980
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Đang học Cao cấp chính trị; cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan: 02583 522267
Điện thoại di động: 0905.559.379
Email: khanh.kcnkhanhhoa@gmail.com

  NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa
Quê quán:  Bình Định
Trình độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 02583 522284
Điện thoại di động: 0905675062
Email: 

  NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa
Quê quán: Thái Bình
Trình độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 02583 523930
Điện thoại di động: 0984 310785
Email: bthuynt@gmail.com

  NGÔ ANH DUYỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang
Sinh năm: 1971
Quê quán:  Nghệ An
Trình độ: Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0982.989.439
Email: duyet3571@gmail.com
 
TRƯƠNG THỊ THU
Chủ tịch Công đoàn các Khu CN & KKT tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1972
Quê quán: Quảng Ngãi
Trinh độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan: 0253.3522267
Điện thoại di động: 0914.903.901
Email: thunt91@yahoo.com
 
CHU VĂN AN
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1972
Quê quán: Hà Nam
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ xây dựng Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0935.717.979
Email: angtvt@gmail.com
  PHẠM THỊ THU HÀ
Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1971
Quê quán: Hà Nam
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan: 0258.3822302
Điện thoại nhà riêng: 0258.3821723
Điện thoại di động: 0983.506.683
Email: thuhaxd@gmail.com
 
NGUYỄN THỊ HUỆ
Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1972
Quê quán: Quảng Nam
Trình độ: Trung cấp Chính trị, Cử nhân Ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3824402
Điện thoại di động: 0983489159
Email: 
 
 
NGUYỄN DUY VŨ
Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Khánh Việt
Sinh năm: 1975
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân TCKT
Điện thoại cơ quan: 3525697
 
TRẦN HỒNG MINH
Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1974
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ khai thác Thủy sản
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0914.054.505
Email: minhdk2003@gmail.com
 
  PHẠM HUY TRƯỜNG
Chủ tịch CĐN Nông nghiệp&PTNT tỉnh Khánh Hòa
Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ: Trung cấp chính trị; Thạc sỹ Thủy sản
Điện thoại cơ quan: 02583 822296
Điện thoại di động: 0901909585
Email: 
 
LÊ THỊ MINH HIỀN
Chủ tịch Công đoàn Viên chức  tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Hành chính
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 098.781.7371
Email: hientochuckh@gmail.com
  NGUYỄN ĐÌNH THOAN
Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm:  1967
Quê quán:  Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Bác sĩ chuyên khoan II
Điện thoại cơ quan: 058.3823587
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0903.572.208
Email:cdnytkh@gmail.com
 

BÙI VĂN QUÊ
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trường Sa
Sinh năm: 1976
Quê quán: Thái Bình 
Trình độ: CN Quân sự
Điện thoại di động: 
Email:

  LÊ THANH HÙNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cam Lâm
Sinh năm: 1972
Quê quán: Thanh Hóa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0964.633.172
Email:hungtpcl@gmail.com
 
NGUYỄN THẮNG ANH MINH
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh
Sinh năm: 1987
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3850317
Điện thoại di động: 
Email: 
 
NGUYỄN HỮU NAM
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa
Sinh năm: 1977
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh 
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0914151501
Email:nguyenhnam02@gmail.com
  NGUYỄN NGỌC THU
Chủ tịch LĐLĐ huyện Khánh Sơn
Sinh năm: 1971
Quê quán:  Khánh Hoà
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3508500
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0984.923.350
Email: ngocthu.ks71@gmail.com
 
NGUYỄN THÀNH TRUNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh
Sinh năm: 1980
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân xã hội học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0982.080.680
Email: thanhnienvanninh@gmail.com

 
NGUYỄN THỊ VIỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh
Sinh năm: 1978
Quê quán:
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân quản lý kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0911.727.178
Email: ldldkhanhvinh@gmail.com
 
LÊ QUỐC THÀNH
Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1980
Quê quán: Hà Nội
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Thạc sĩ  tài Chính Ngân hàng
Điện thoại 
Điện thoại di động: 
Email: 
 
NGUYỄN HỮU NGHỊ
Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong
Sinh năm: 1977
Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Thạc sĩ Luật; Cử nhân Luật Kinh tế 
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0913.454.457
Email: 
   
NGUYỄN HOÀNG VÂN HẠ
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1982
Quê quán: Khánh Hòa 
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Xã hội học 
Điện thoại cơ quan: 058.3561016
Điện thoại di động: 
Email: 
 
LÂM THỊ PHƯƠNG NGA 
Chủ ltịch LĐLĐ TP Cam Ranh 
Sinh năm: 1982
Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Lịch sử ĐCS Việt Nam
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0978333773
Email: 
 
 
NGUYỄN THỊ TRUNG THU
Chánh Văn phòng  Tỉnh ủy Khánh Hòa
Sinh năm: 1977
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế Phát triển
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0984.219.123
Email: trung thu 108@gmail.com
 
VĂN NGỌC SEN
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1969
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ quản lý giáo dục
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0904.452.784
Email: vnsen@khanhhoa.gov.vn
                                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
VĂN ĐÌNH TRI
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1965
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ công tác xã hội
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0903.524.747
Email: vandinhtri1965@gmail.com

                             

 
BÙI TRẦN THÁI
Chủ tịch CĐCS Công ty Yến Sào Khánh Hòa
Sinh năm: 1970
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 
Email: tranthai@yensaokhanhhoa.com.vn

 

 

 

 
 
 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XI (Nhiệm kỳ 2023 - 2028)

1. NGUYỄN ĐỨC TRÍ
Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ​

2. NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Phó Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

3. NGUYỄN VĂN HẬU

Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh

4. Vũ Thu Anh 

Phó Chủ  tịch Công đoàn Viên chức tỉnh 

5. MAI THỊ THANH NHÀN 

Chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính Khánh Hòa

6. Đỗ Hữu Thái 
Trưởng phòng Lao động  - Việc làm Sở lao động &Thương binh xã hội tỉnh
 
7. NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG
Chuyên viên Văn phòng LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

8. Phan Thị Ngọc Tuyết
Trưởng phòng Tổ chức  Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa
 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10306281
Online
Hiện có: 32   Khách