Thứ Năm, 28/09/2023 16:59

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)

  02/12/2011 12:56     

Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khóa X (2018-2023)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA X (Nhiệm kỳ 2018-2023)

 

 
BÙI HOÀI NAM
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1986
Quê quán: Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3521448
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0966.668.007
Email: 

BÙI ĐĂNG THÀNH
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ​

Sinh năm: 1970 Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3525076
Điện thoại nhà riêng: 058.3521986
Điện thoại di động: 0914131901
Email: thanhtra_1999@yahoo.com.vn

TRẦN THỊ HƯƠNG
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ​

Sinh năm: 1976 Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3522284
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0989.075.822
Email:thuhuong9876@yahoo.com.vn

       
NGUYỄN ĐỨC TRÍ
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1984
Quê quán: huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế phát triển.
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0888.051.555
Email: nguyenductri.tckh@gmail.com
NGUYỄN NAM HẢI 
Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
​
Sinh năm: 1964
Quê quán: Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Đại học Công đoàn
Điện thoại cơ quan: 058.3526108
Điện thoại nhà riêng:058.3511537
Điện thoại di động: 0905138486
Email: nguyennamhai2009@yahoo.com.vn
VÕ DUY TRÚC
Trưởng Ban Chính sách pháp luật - Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1965
Quê quán: Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân khoa học ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3523930
Điện thoại nhà riêng: 058.3852737
Điện thoại di động: 0914036570
Email: voduytruc@gmail.com
LÊ THỊ MINH HIỀN
Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân hành chính
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 098.781.7371
Email: hientochuckh@gmail.com
 

HUỲNH THỊ NAM KHÁNH
Phó Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1980
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905.559.379
Email: khanh.kcnkhanhhoa@gmail.com

       
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cam Ranh

 Sinh năm: 
Quê quán: 
Trình độ: 
Điện thoại cơ quan: 058.3860496
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 
Email: 

 

NGÔ ANH DUYỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang

Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Nguyên - Nghệ An
Trình độ: Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0982.989.439
Email: duyet3571@gmail.com
 
TRƯƠNG THỊ THU
Chủ tịch CĐ các Khu CN & KKT tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1972
Quê quán: Quảng Ngãi
Trinh độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan: 0253.3522267
Điện thoại di động: 0914.903.901
Email: thunt91@yahoo.com
 
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1978
Quê quán: Bình Định
Trinh độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại di động: 0905.675.062
Email: songngocnt@gmail.com
 
CHU VĂN AN
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1972
Quê quán: Hà Nam
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ xây dựng Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0935.717.979
Email: angtvt@gmail.com
 
PHẠM THỊ THU HÀ
Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1971
Quê quán: Hà Nam
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan: 0258.3822302
Điện thoại nhà riêng: 0258.3821723
Điện thoại di động: 0983.506.683
Email: thuhaxd@gmail.com
 
TRƯƠNG MINH HÀ
Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1967
Quê quán: Đức Thành, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Trình độ: Trung cấp Chính trị, Cử nhân Ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3824402
Điện thoại nhà riêng: 058.
Điện thoại di động: 0903505619
Email: tmh@khanhhoa.edu.vn
 
 
 

Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Khánh Việt

Sinh năm: 1961
Quê quán: Vĩnh Trung, TP. Nha Trang
Trình độ: Trung cấp chính trị; Đại học tài chính kế toán
Điện thoại cơ quan: 3525697
Điện thoại nhà riêng: 3514821
Điện thoại di động: 0909279379
Email: hohai@khatoco.com
 
TRẦN HỒNG MINH
Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1974
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ khai thác Thủy sản
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0914.054.505
Email: minhdk2003@gmail.com
 
LÊ BÁ NINH
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch CĐN Nông nghiệp&PTNT tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1966
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Khoa học cây trồng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0983.874.484
Email: ninhcnc@gmail.com
 
NGUYỄN THANH PHONG
Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1976
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân sư phạm Pháp văn, Anh văn
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0986.642.097
Email: ntphong@khanhhoa.edu.vn
 
NGUYỄN ĐÌNH THOAN
Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm:  1967
Quê quán: 
Trình độ: Cao cấp chính trị; Bác sĩ chuyên khoan II
Điện thoại cơ quan: 058.3823587
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0903.572.208
Email:cdnytkh@gmail.com
 
LÊ ĐÌNH HẢI
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trường Sa

Sinh năm: 1967
Quê quán: Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam
Trình độ: CN Quân sự, Cao cấp chính trị
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0676.850.205
Email:
 
LÊ THANH HÙNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cam Lâm

Sinh năm: 1972
Quê quán: Thanh Hóa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0964.633.172
Email:hungtpcl@gmail.com
 
NGÔ THỊ LỮNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh

Sinh năm: 1968
Quê quán:
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân
Điện thoại cơ quan:058.3850317
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0984.757.489
Email: ngolung1968@gmail.com
 
NGUYỄN HỮU NAM
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ninh Hòa

Sinh năm: 1977
Quê quán: 
Trình độ: Cử nhân kinh tế; cử nhân chính trị chuyên ngành tổ chức; Cao cấp chính trị
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0914151501
Email:nguyenhnam02@gmail.com
NGUYỄN NGỌC THU
Chủ tịch LĐLĐ huyện Khánh Sơn

Sinh năm: 1971
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hoà
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3508500
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0984.923.350
Email: ngocthu.ks71@gmail.com
 
NGUYỄN THÀNH TRUNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh
 
Sinh năm: 1980
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân xã hội học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0982.080.680
Email: thanhnienvanninh@gmail.com
 

NGUYỄN THỊ VIỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh
 
Sinh năm: 1978
Quê quán:
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học quản lý kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0911.727.178
Email: ldldkhanhvinh@gmail.com
 
NGUYỄN BÉ
Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1962
Quê quán: Phố Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Trình độ: Cử nhân chính trị; Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3828970
Điện thoại nhà riêng: 058.3512682
Điện thoại di động: 0903516484
Email: nguyenbe62@gmail.com
 
LÊ HÙNG CHÍNH
Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1970
Quê quán: Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3562355
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0914059504
Email:chinhha123@yahoo.com.vn
 
NGUYỄN TRỌNG HOÀNG
Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong

Sinh năm: 1965
Quê quán: Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0913.454.457
Email: nthoang280165@gmail.com
 
PHẠM THỊ KHÁNH HƯƠNG

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1969
Quê quán: Phong An, Phong Điền, Thừa Thiên Huế
Trình độ: Cao cấp chính trị; CN Kinh tế, CN Xây dựng Đảng& Chính quyền Nhà nước
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0823.813.333
Email:
 
NGUYỄN QUỲNH NGA
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1972
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Tài chính
Điện thoại cơ quan: 058.3561016
Điện thoại nhà riêng: 058.3512869
Điện thoại di động: 09144148477
Email: ngalenem@yahoo.com.vn
NGUYỄN THỊ TRUNG THU
Phó Trưởng Ban TT - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sinh năm: 1977
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế Phát triển
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0984.219.123
Email: trung thu 108@gmail.com

 
VĂN NGỌC SEN
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1969
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ quản lý giáo dục
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0904.452.784
Email: vnsen@khanhhoa.gov.vn
 
   
NGUYỄN THỊ LỆ THANH
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1969
Quê quán: Bình Định
Trình độ: Cử nhân chính trị; cử nhân Sử
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0903.500.965
Email: thanhle3011@yahoo.com.vn
 
VĂN ĐÌNH TRI
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1965
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ công tác xã hội
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0903.524.747
Email: vandinhtri1965@gmail.com
 

 

BÙI TRẦN THÁI
Chủ tịch CĐCS Công ty Yến Sào Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1970
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905.242.868
Email: tranthai@yensaokhanhhoa.com.vn
 
 
LÊ HOÀNG THIÊN HƯƠNG
Chủ tịch CĐCS Công ty CP Vega City

Sinh năm: 1979
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:0905.061.689
Email: huonglht79@gmail.com

 

 

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA X (Nhiệm kỳ 2018-2023)

BÙI ĐĂNG THÀNH
Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa ​

Sinh năm: 1970 Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3525076
Điện thoại nhà riêng: 058.3521986
Điện thoại di động: 0914131901
Email: thanhtra_1999@yahoo.com.vn


NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Phó Chủ nhiệm UBKT, Phó Trưởng ban Tổ chức  - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1978
Quê quán: Bình Định
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Thạc sỹ kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905.675.062
Email: 
 
ĐỖ HỮU THÁI
Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1971
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Đại học tổng hợp Lý
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0983.482.624
Email: thai.sld@gmail.com
 
PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1973
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0984.403.885
Email: ngoctuyetvks@gmail.com
 
NGUYỄN PHÚC HẢO
Chuyên viên Phòng Tài chính HCSN - Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa
 
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905. 137.344
Email: nguyenphuchao32@yahoo.com.vn
 
NGUYỄN VĂN HẬU
Chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh
 
Quê quán: Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; 
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905.675.062
Email: hauktptnt@gmail.com
 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9190622
Online
Hiện có: 96   Khách