Thứ Sáu, 21/01/2022 08:38

MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TỈNH ỦY THÁNG 01/2022

Sáng ngày 19/01/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 01/2021 bằng hình thức trực tuyến với 658 điểm cầu trên cả nước (trong đó có 427 điểm cầu cấp xã). Tại điểm cầu chính của Khánh Hòa, có hơn 40 đại biểu là báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Mặt trận và các đoàn thể của tỉnh, đồng chí Lê Hữu Thọ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Tìm kiếm
Video clip
Audio

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 7106611
Online
Hiện có: 56   Khách