Thứ Năm, 22/04/2021 00:15

 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (2/4/1975-2/4/2021) & 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/42021)

  02/12/2011 12:56     

Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khóa X (2018-2023)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA X (Nhiệm kỳ 2018-2023)

BÙI THANH BÌNH
UV BCH Tổng LĐLĐ VN; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1976
Quê quán: Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Quản lý Hành chính
Điện thoại cơ quan: 058.3521448
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0976.995.846
Email: binhubnd1234@gmail.com

 

NGUYỄN THỊ HẰNG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1967
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3525178
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0932407479
Email: hangcdkh@gmail.com

 

NGUYỄN NAM HẢI
Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1964
Quê quán: Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Đại học Công đoàn
Điện thoại cơ quan: 058.3526108
Điện thoại nhà riêng: 058.3511537
Điện thoại di động: 0905138486
Email: nguyennamhai2009@yahoo.com.vn

 

TRẦN THỊ HƯƠNG
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1976
Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Khoa học
Điện thoại cơ quan: 058.3522284
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0989.075.822
Email:

 

VÕ DUY TRÚC
Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1965
Quê quán: Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân khoa học ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3523930
Điện thoại nhà riêng: 058.3852737
Điện thoại di động: 0914036570
Email:

 

BÙI ĐĂNG THÀNH
Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1970
Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3525076
Điện thoại nhà riêng: 058.3521986
Điện thoại di động: 0914131901
Email: thanhtra_1999@yahoo.com.vn

 

LÊ THỊ MINH HIỀN
Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân hành chính
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 098.781.7371
Email:

 

        VŨ THỊ YÊN
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cam Ranh
 Sinh năm: 1983
Quê quán:
Trình độ: Trung cấp hính trị; Đại học Kế toán
Điện thoại cơ quan: 058.3860496
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0917.969.598
Email:

 

NGÔ ANH DUYỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang
Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Nguyên - Nghệ An
Trình độ: Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0982.989.439
Email:

 

TRƯƠNG THỊ THU
Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1972
Quê quán: Quảng Ngãi
Trinh độ: Trung cấp chính trị; Cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan: 0253.3522267
Điện thoại di động: 0914.903.901
Email:
 
 
CHU VĂN AN
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1972
Quê quán: Hà Nam
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ xây dựng Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
 
  PHẠMTHỊ THU HÀ
Chủ tịch CĐ ngành Xây dựng tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 
Quê quán:
Trình độ: 
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
 
TRƯƠNG MINH HÀ
Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục đào tạo tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1967
Quê quán: Đức Thành, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Trình độ: Trung cấp Chính trị, Cử nhân Ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3824402
Điện thoại nhà riêng: 058.
Điện thoại di động: 0903505619
Email: tmh@khanhhoa.edu.vn
 
HỒ THƯỢNG HẢI
Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Khánh Việt

Sinh năm: 1961
Quê quán: Vĩnh Trung, TP. Nha Trang
Trình độ: Trung cấp chính trị; Đại học tài chính kế toán
Điện thoại cơ quan: 3525697
Điện thoại nhà riêng: 3514821
Điện thoại di động: 0909279379
Email: hohai@khatoco.com
HUỲNH THỊ NAM KHÁNH
Chủ tịch CĐ các Khu Công nghiệp và Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1980
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân Kinh tế - TCKT
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
TRẦN HỒNG MINH
Chủ tịch CĐ ngành Công thương tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1974
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ khai thác Thủy sản
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
LÊ BÁ NINH
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp&PTNT tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch CĐN Nông nghiệp&PTNT tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1966
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Khoa học cây trồng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
NGUYỄN THANH PHONG
Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1976
Quê quán:
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân sư phạm Pháp văn, Anh văn
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
NGUYỄN QUỐC TUẤN
Chủ tịch CĐ ngành Y tế tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1961
Quê quán: Phong Châu, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3823587
Điện thoại nhà riêng: 058.3829316
Điện thoại di động: 0913489026
Email:
 
  LÊ ĐÌNH HẢI
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trường Sa

Sinh năm: 
Quê quán: 
Trình độ: 
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 
Email:
 
LÊ THANH HÙNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cam Lâm

Sinh năm: 1972
Quê quán: Thanh Hóa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
NGÔ THỊ LỮNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh

Sinh năm: 1968
Quê quán:
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân
Điện thoại cơ quan:058.3850317
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
 

NGUYỄN HỮU NAM
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ninh Hòa

Sinh năm: 
Quê quán: 
Trình độ: 
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 
Email:

NGUYỄN NGỌC THU
Chủ tịch LĐLĐ huyện Khánh Sơn

Sinh năm: 1971
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hoà
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3508500
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
NGUYỄN THÀNH TRUNG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Vạn Ninh
Sinh năm: 1980
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân xã hội học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 

NGUYỄN THỊ VIỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Khánh Vĩnh
 
Sinh năm: 1978
Quê quán:
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học quản lý kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
NGUYỄN BÉ
Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1962
Quê quán: Phố Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi
Trình độ: Cử nhân chính trị; Cử nhân kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3828970
Điện thoại nhà riêng: 058.3512682
Điện thoại di động: 0903516484
Email: nguyenbe62@gmail.com
LÊ HÙNG CHÍNH
Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1970
Quê quán: Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3562355
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0914059504
Email:chinhha123@yahoo.com.vn
 
NGUYỄN TRỌNG HOÀNG
Phó Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong

Sinh năm: 1965
Quê quán: Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
TRẦN THU MAI
Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sinh năm: 1975
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
 


NGUYỄN QUỲNH NGA
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1972
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Trình độ: Cao cấp chính trị; cử nhân Tài chính
Điện thoại cơ quan: 058.3561016
Điện thoại nhà riêng: 058.3512869
Điện thoại di động: 09144148477
Email: ngalenem@yahoo.com.vn

 
VĂN NGỌC SEN
Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1969
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ quản lý giáo dục
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0
Email:
   
NGUYỄN THỊ LỆ THANH
Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1969
Quê quán: Bình Định
Trình độ: Cử nhân chính trị; cử nhân Sử
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
VĂN ĐÌNH TRI
Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1965
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ công tác xã hội
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 

NGUYỄN THANH HẢI
Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Yến Sào Khánh Hòa
Sinh năm: 1979
Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ kỹ thuật hóa học
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 


DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA X (Nhiệm kỳ 2018-2023)

TRẦN THỊ HƯƠNG
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh  Khánh Hòa

Sinh năm: 1976
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân khoa học ngữ văn
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
iện thoại di động: 0913.145.068
Email: thuhuong9876@yahoo.com

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Phó Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

 
Sinh năm: 1978
Quê quán: Bình Định
Trình độ: Trung cấp Chính trị; cử nhân luật kinh tế, sư phạm Anh văn
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905.675.062
Email:
 
ĐỖ HỮU THÁI
Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1971
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Đại học tổng hợp Lý
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa
 
Sinh năm: 1973
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân Luật
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động:
Email:
 
NGUYỄN PHÚC HẢO
Chuyên viên Phòng Tài chính HCSN - Sở tài chính tỉnh Khánh Hòa
 
Quê quán: Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp Chính trị; Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905. 137.344
Email:
 
 
 
 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 6247151
Online
Hiện có: 41   Khách