Thứ Năm, 28/09/2023 19:23

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)

  02/12/2011 15:45     

Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khóa X (Nhiệm kỳ 2018-2023)

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA X (Nhiệm kỳ 2018-2023)
 

BÙI HOÀI NAM
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1986
Quê quán: Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Luật Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3521448
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0966.668.007
Email: @gmail.com

BÙI ĐĂNG THÀNH
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1970
Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3525076
Điện thoại nhà riêng: 058.3521986
Điện thoại di động: 0914131901
Email: thanhtra_1999@yahoo.com.vn

 

TRẦN THỊ HƯƠNG
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1976
Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3522284
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0989.075.822
Email: thuhuong9876@yahoo.com.vn

NGUYỄN ĐỨC TRÍ
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1984
Quê quán: Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế phát triển
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại nhà riêng: 
Điện thoại di động: 0888.051.555
Email: nguyenductri.tckh@gmail.com

NGUYỄN NAM HẢI
Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1964

Quê quán: Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Đại học Công đoàn
Điện thoại cơ quan: 058.3526108
Điện thoại nhà riêng: 058.3511537
Điện thoại di động: 0905138486
Email: nguyennamhai2009@yahoo.com.vn

VÕ DUY TRÚC
Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật và Quan hệ Lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1965
Quê quán: Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân khoa học ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3523930
Điện thoại nhà riêng: 058.3852737
Điện thoại di động: 0914036570
Email: VODUYTRUC@gmail.com

 

LÊ THỊ MINH HIỀN
Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân hành chính
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 098.781.7371
Email: hientochuckh@gmail.com

 

     
TRƯƠNG THỊ THU
Chủ tịch CĐ các Khu CN & KKT tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1972
Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân Tài chính kế toán
Điện thoại cơ quan: 0258.3522267
Điện thoại di động: 0914.903.901
Email: truongthuldldkh@gmail.com
NGÔ ANH DUYỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang
Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Nguyên - Nghệ An
Trình độ: Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0982.989.439
Email: duyet3571@gmail.com

 

HUỲNH THỊ NAM KHÁNH
Phó Văn phòng, phụ trách bộ phận Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1980
Quê quán: Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân Tài chính kế toán
Điện thoại cơ quan: 0258.3522267
Điện thoại di động: 0905.559.379
Email: khanh.kcnkhanhhoa@gmail.com

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9191232
Online
Hiện có: 277   Khách