Thứ Bảy, 23/01/2021 12:40

 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG (DIỄN RA TỪ 25/01 - 02/02/2021)

  02/12/2011 15:45     

Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khóa X (Nhiệm kỳ 2018-2023)

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA X (Nhiệm kỳ 2018-2023)
 

NGUYỄN HÒA
UV BCH Tổng LĐLĐ VN; Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1962
Quê quán: Phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3521448

Điện thoại nhà riêng: 058.3513406
Điện thoại di động: 0913483119
Email: nguyenhoacdkh@yahoo.com.vn

 

NGUYỄN THỊ HẰNG
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1967
Quê quán: Hải Phòng
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học kinh tế
Điện thoại cơ quan: 058.3525178
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0932407479
Email: hangcdkh@gmail.com

 

BÙI THANH BÌNH
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1976
Quê quán: Ninh Hòa - Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp chính trị; Thạc sỹ Quản lý Hành chính
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0976.995.846
Email: binhubnd1234@gmail.com

 

NGUYỄN NAM HẢI
Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1964
Quê quán: Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Đại học Công đoàn
Điện thoại cơ quan: 058.3526108
Điện thoại nhà riêng: 058.3511537
Điện thoại di động: 0905138486
Email: nguyennamhai2009@yahoo.com.vn

 

TRẦN THỊ HƯƠNG
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1976
Quê quán: Văn Giang, Hưng Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân Khoa học
Điện thoại cơ quan: 058.3522284
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0989.075.822
Email:

 

VÕ DUY TRÚC
Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa

Sinh năm: 1965
Quê quán: Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa
Trình độ: Cao cấp Chính trị; Cử nhân khoa học ngữ văn
Điện thoại cơ quan: 058.3523930
Điện thoại nhà riêng: 058.3852737
Điện thoại di động: 0914036570
Email:

 

BÙI ĐĂNG THÀNH
Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1970
Quê quán: An Ninh, Tuy An, Phú Yên
Trình độ: Cao cấp chính trị; Đại học Luật
Điện thoại cơ quan: 058.3525076
Điện thoại nhà riêng: 058.3521986
Điện thoại di động: 0914131901
Email: thanhtra_1999@yahoo.com.vn

 

HỒ THỊ PHƯƠNG CHI
Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1965
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Trình độ: Cao cấp chính trị; Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 058.3521283
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0905572891
Email:

 

LÊ THỊ MINH HIỀN
Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Yên
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân hành chính
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 098.781.7371
Email:

 

           

TRƯƠNG THỊ THU
Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
Sinh năm: 1971
Quê quán: Quãng Ngãi
Trình độ: Trung cấp chính trị; cử nhân Tài chính kế toán
Điện thoại cơ quan: 0258.3522267
Điện thoại di động: 0914.903.901
Email:

NGÔ ANH DUYỆT
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang
Sinh năm: 1971
Quê quán: Hưng Nguyên - Nghệ An
Trình độ: Cao cấp Chính trị, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại nhà riêng:
Điện thoại di động: 0982.989.439
Email:

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 6013473
Online
Hiện có: 65   Khách