Chủ Nhật, 21/07/2019 14:31
KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929-28/7/2019)
  15/11/2018 09:30     

NHỮNG ĐIỂM ĐỔI MỚI TRONG QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (DỰ THẢO) CỦA CÔNG ĐOÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Điều 5. Danh hiệu thi đua
Bổ sung 1.2.c “Cờ thi đua của Công đoàn cấp ngành, LĐLĐ cấp huyện (nếu có chia khối, cụm thi đua);
Thay đổi danh hiệu trong 157/QĐ-LĐ: “Tổ Công đoàn xuất sắc”, “Tổ Nghiệp đoàn xuất sắc”, “Công đoàn bộ phận xuất sắc”, “Nghiệp đoàn bộ phận xuất sắc”, “Công đoàn cơ sở thành viên vững mạnh xuất sắc” thành “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; “Nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh” (gọi chung là “CĐCS vững mạnh”).
Điều 10. Danh hiệu “Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn”
Số CĐCS được đề nghị tặng “Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn” 3 cờ (1 cờ CĐCS trường học). Danh hiệu “Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn” xét tặng cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích xuất sắc, có 02 năm liên tục dẫn đầu các Khối thi đua do LĐLĐ tỉnh tổ chức là 2 cờ.
Điều 12. Danh hiệu “Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa”
Bổ sung số lượng cờ tối đa
Tặng 10 cờ thi đua toàn diện cho CĐCS gồm: 2 cờ Công đoàn cơ sở khu vực hành chính và sự nghiệp; 7 cờ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp (Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Cty TNHH, Cty Cổ phần, Doanh nghiệp Tư nhân, CĐCS trực thuộc, Nghiệp đoàn, Hợp tác xã), 1 cờ Công đoàn cơ sở trường học.
Tặng 5 cờ thi đua toàn diện cho Công đoàn cấp trên cơ sở gồm: LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành và khối các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Điều 13. Danh hiệu “Cờ thi đua của Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện”
“Cờ thi đua của Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện” xét tặng cho Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện công nhận. Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện tổ chức phát động. (Điều mới không có trong 157/QĐ-LĐ)
Điều 17. Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa
Cá nhân không quá 0,5% tổng số đoàn viên công đoàn. (157/QĐ-LĐ 0.4%)
Điều 18. Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn
Thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quy chế Khen thưởng của Tổng Liên đoàn.
Điều 19. Giải thưởng
LĐLĐ tỉnh tổ chức Biểu dương khen thưởng các tập thể vì người lao động và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhân dịp Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 hàng năm. (157/QĐ-LĐ chưa quy định)
Điều 20. Giấy khen
Cá nhân (cán bộ, đoàn viên) không quá 5% tổng số đoàn viên công đoàn. (157/QĐ-LĐ 3%)
Điều 22. Cụm, Khối thi đua của Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện
Điều mới không có trong 157/QĐ-LĐ
1. Ban Thường vụ Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện quyết định thành lập Cụm, Khối thi đua của cấp mình.
2. Số lượng thành viên trong một Cụm, Khối thi đua phải có từ 5 đơn vị trở lên;
3. Ban Thường vụ Công đoàn ngành, LĐLĐ huyện ban hành hướng dẫn hoạt động Cụm, Khối thi đua của cấp mình cho phù hợp.
(157/QĐ-LĐ chưa quy định)
Điều 26. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
Tỷ lệ cá nhân được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” của cơ quan, đơn vị cơ sở.
Điều 33. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Quyết định khen thưởng danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh” cho CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh.
Điều 39. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Cá nhân: LĐLĐ tỉnh xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen tối đa bằng 2% tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh. (157/QĐ-LĐ 3%)
Tập thể: LĐLĐ tỉnh xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen tối đa bằng 10% tổng số tập thể trực thuộc LĐLĐ tỉnh.(157/QĐ-LĐ 20%)
Điều 41. Tuyến trình khen thưởng cấp Nhà nước
Đối với các Công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn không chuyên trách, người lao động, do Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khen thưởng hằng năm.
Điều 44. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
Làm rõ cấp chi tiền thưởng.
2.3. LĐLĐ tỉnh chi tiền thưởng khi có quyết định khen thưởng của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn do LĐLĐ tỉnh trình; chi thưởng cho tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh khen thưởng tại hội nghị tổng kết do LĐLĐ tỉnh tổ chức.
2.4. Khen thưởng hằng năm, tiền thưởng do cấp công đoàn đề nghị khen thưởng chi; cấp quyết định khen thưởng chi tiền thưởng cho các trường hợp tiêu biểu nhất được khen thưởng tại hội nghị sơ kết, tổng kết, chuyên đề của cấp tổ chức hội nghị.
2.5. LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân trực thuộc CĐCS, thì CĐCS chi tiền thưởng.

HỆ SỐ MỨC TIỀN THƯỞNG KÈM THEO DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

* Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Hệ số mức tiền thưởng
- Danh hiệu thi đua
Cờ thi đua của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 2,0 (Mới)
*Hình thức khen thưởng
- Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:
+ Tập thể: 0,6 (0,4)
+ Cá nhân: 0,3 (0,2)
- Giấy khen của Công đoàn cơ sở
- Tập thể: 0,3 (0,4)
- Cá nhân: 0,15 (0,2)
Đính kèm văn bản: quyche TD 1.docx
 
 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4482655
Online
Hiện có: 17   Khách