Thứ Tư, 24/07/2019 07:11
KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929-28/7/2019)
  29/03/2019 14:46     

ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN


Nâng cao kỹ năng sinh hoạt Công đoàn

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của đất nước, để thu hút người lao động (NLĐ) vào tổ chức Công đoàn (CĐ), trong năm qua các cấp CĐ trong tỉnh đã phải đổi mới liên tục nội dung, phương thức hoạt động, làm cho người lao động thấy được lợi ích của việc gia nhập công đoàn.

Năm 2018 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Khánh Hòa và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh giai đoạn 2018-2023. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên cho các cấp công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp CĐ trong tỉnh triển khai khảo sát nguồn và thống kê lại số liệu đoàn viên, CĐCS để phục vụ cho công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; đồng thời rà soát lại số liệu thực về đoàn viên CĐ nhằm khắc tình trạng chênh lệch số liệu giữa công tác tổ chức và công tác  chính trong việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn.

Cùng với việc phân tích kết quả thực hiện năm 2017 và tổng hợp số liệu thống kê về nguồn phát triển đoàn viên của 18 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và 13 CĐCS trực thuộc, LĐLĐ tỉnh đã giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS năm 2018 sát, đúng, phù hợp với từng đơn vị. Đồng thời, đưa ra giải pháp hỗ trợ nhờ đó công tác phát triển đoàn viên năm 2018 thu được kết quả đáng khích lệ; phát triển mới 8.189 đoàn viên và 56 CĐCS nâng tổng số CĐCS toàn tỉnh hơn 1.600 đơn vị với gần 100.000 đoàn viên CĐ.

Điều đáng ghi nhận là các CĐ cấp trên cơ sở đã chủ động rà soát giải thể 31 CĐCS trên thực tế không còn hoạt động; không đủ số lượng đoàn viên hoặc DN giải thể… tồn tại từ nhiều năm nay vì lý do sợ ảnh hưởng đến thi đua mà các đơn vị không giải thể dẫn đến tình trạng báo cáo số liệu không đúng về số lượng đoàn viên, CĐCS. Ngoài ra, một số đơn vị có sự sáp nhập theo chủ trương của ngành hoặc chuyển địa phương khác sinh hoạt phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã làm cho số lượng CĐCS giảm. Đây là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, CĐCS năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2018 -2023.      

Có được kết quả này là nhờ sự hỗ trợ của cấp ủy đảng, sự đôn đốc thường xuyên và động viên kịp thời, khích lệ của Thường trực LĐLĐ tỉnh; các cấp CĐ đã xác định được công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, đã xây dựng được chương trình, kế hoạch và đề ra các giải pháp nỗ lực thực hiện; nhiều đơn vị đã chủ động tập trung kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS. Đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên và NLĐ, chú trọng lợi ích vật chất, lợi ích tinh thần và lợi ích chính trị mà tổ chức CĐ mang lại cho đoàn viên.

Bên cạnh những kết quả được công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn những hạn chế và khó khăn như công tác điều tra, khảo sát tình hình CNLĐ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn và theo lĩnh vực chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác quản lý đoàn viên còn nhiều bất cập, chậm được đổi mới, chủ yếu quản lý đoàn viên bằng sổ sách tại cấp cơ sở vì vậy CĐ cấp trên không nắm chắc số đoàn viên biến động, di chuyển dẫn đến tình trạng NLĐ đã là đoàn viên CĐ khi chuyển sang doanh nghiệp khác lại được tuyên truyền kết nạp lại. Đây là một trong những nguyên nhân làm cho số lượng kết nạp đoàn viên cao, nhưng số thực tăng đoàn viên thấp.    

Để khắc phục những khó khăn trên, năm 2019 LĐLĐ tỉnh sẽ triển khai sử dụng hệ thống phần mềm quản ký đoàn viên CĐ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh; rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức các cấp CĐ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung triển khai các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; xây dựng và giao chỉ tiêu công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong cả nhiệm kỳ 2018 -2023 cho  các cấp CĐ chủ động triển khai thực hiện.

Tuấn Tú

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4486456
Online
Hiện có: 268   Khách