Thứ Ba, 28/01/2020 18:36

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ NĂM 2020

  21/06/2019 12:56     

Khối thi đua Công đoàn Mặt trận – Đoàn thể tỉnh sơ kết 06 tháng đầu năm 2019


Hội nghị sơ kết thi đua khối Mặt trận - Đoàn thể tỉnh

Ngày 20/6/2019, Khối thi đua Mặt trận – Đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, 100% các đơn vị trong khối đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, của đoàn viên công đoàn đến toàn thể CBCCVCLĐ; đặc biệt là tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 gắn liền với thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC, NV “Trung thành, liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo”; tham mưu cho cấp ủy Đảng với thủ trưởng trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn trong các ngày lễ, tết; duy trì hoạt động hỗ trợ đoàn viên vay vốn, tiết kiệm xoay vòng … Các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện cũng được các đơn vị đẩy mạnh nhằm hỗ trợ động viên kịp thời cho cán bộ, đoàn viên và người dân khắc phục khó khăn. Tổ chức tốt các hoạt động dành cho con của đoàn viên nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, khen thưởng, động viên các em có thành tích học tập đạt kết quả cao trong năm học 2018 – 2019; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…Thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng trong việc giới thiệu đoàn viên được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Trong 06 tháng cuối năm 2019, các đơn vị trong khối vận động đoàn viên tích cực tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức và tổ chức các hoạt động sôi nổi chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đối với đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong khối. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức tốt Hội nghị CBCC đúng thời gian quy định.

(Bích Nguyệt)

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4960648
Online
Hiện có: 20   Khách