Thứ Bảy, 13/04/2024 22:16

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  26/12/2013 15:29     

Tăng cường ứng dụng và triển khai, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuấtNghiên cứu "Thực trạng ATVSLĐ các mỏ đá trên địa bàn Khánh Hòa"

Ngày 25-12, LĐLĐ tỉnh và Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ năm 2013 và đề ra kế hoạch năm 2014.

Trong năm qua sự phối hợp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu có tính chất liên ngành và các nhiệm vụ khoa học – công nghệ của LĐLĐ tỉnh đã thu được kết quả đáng khích lệ. Nội bật là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào lao động sáng tạo… đã có 55 sản phẩm của CNVCLĐ tham gia Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh và Giải thưởng Khoa học Công nghệ tỉnh lần thứ V (2012-2013); có 8 sáng kiến và 1 đề tài khoa học đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo; tổ chức 4 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở cho 280 cán bộ CĐ…

Mục tiêu năm 2014, tập trung tuyên truyền Luật Thi đua khen thưởng, Luật Khoa hoc - Công nghệ;  tăng cường ứng dụng và triển khai, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; tiếp tục triển khai đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” và đề tài cơ sở nghiên cứu “Thực trạng an toàn vệ sinh lao động tại các mỏ đá trên địa bàn tỉnh khánh hòa”…  Đồng thời, nâng cao kiến thức về công tác khoa học công nghệ trong cán bộ CĐ,  công chức và người lao động tại cơ quan, doanh nghiệp.

(Minh Hoàng)    

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Thông báo
Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9888936
Online
Hiện có: 52   Khách