Thứ Năm, 28/09/2023 17:33

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)

  18/07/2018 00:00     

Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Khánh Vĩnh, nhiệm kỳ 2018-2023

Lãnh đạo UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra các Quy chế hoạt động BCH LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh

Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, ngày 17/7, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã kiểm tra công tác tổ chức Đại hội và kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn huyện khánh Vĩnh, nhiệm kỳ 2018-2023.
Qua đợt kiểm tra, LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh đã triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của công đoàn cấp trên, quy trình về công tác đại hội CĐCS và Đại hội Công đoàn huyện; ban hành đầy đủ Quy chế về tổ chức hoạt động, quy chế làm việc của BCH, BTV, UBKT LĐLĐ huyện Khánh Vĩnh; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên, duy trì chế độ sinh hoạt BCH, BTV, UBKT. Bên cạnh đó, kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn huyện đã thực hiện các khoản thu chi theo quy định của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa; Các khoản chi tiêu đều có đầy đủ hồ sơ, thủ tục trình dự toán, quyết toán theo quy định, sổ sách kế toán được mở đầy đủ, rõ ràng, chứng từ thanh toán đảm bảo đầy đủ, phản ánh các nội dung thu, chi theo quy định hồ sơ, thực hiện tiết kiệm.
Tuy nhiên, LĐLĐ huyện vẫn còn một số hạn chế tồn tại, trong thời gian tới huyện cần lưu ý rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn nữa, để công tác công đoàn thời gian tới ngày càng hoàn thiện, hiệu quả hơn.

VP.UBKT
 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9190701
Online
Hiện có: 96   Khách