Chủ Nhật, 21/07/2024 10:19

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  23/12/2018 19:45     

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2018


Quang cảnh Hội nghị

Ngày 20/12/2018,  Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị và đánh giá hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp năm 2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam: Tổ chức 1.249 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, 783 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn; tham gia giải quyết 12/12 đơn khiếu nại, kiến nghị, bảo vệ quyền lợi về chế độ lương, thưởng cho khoảng 300 người lao động đã nghỉ việc; tổ chức 19 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp với trên 1.800 người tham gia. Đến nay, công tác tổ chức cán bộ của UBKT được quan tâm kiện toàn, củng cố đảm bảo về số lượng. Hội nghị Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2019 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận những kết quả hoạt động đã đạt được trong năm qua, đồng chí nhấn mạnh:  Năm 2019, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh và ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới bám sát chương trình hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn và chương trình công tác của Ban chấp hành cùng cấp, tập trung kiểm tra tài chính cùng cấp theo quy định; triển khai thực hiện kế hoạch giám sát theo Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng Liên đoàn về việc ban hành Quy định giám sát trong tổ chức Công đoàn.

UBKT

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10306287
Online
Hiện có: 35   Khách