Thứ Hai, 24/06/2019 15:56
KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2019)
  30/12/2018 00:32     

Tỉnh ủy Khánh Hòa khen thưởng 15 tập thể và 16 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU


Đ/c Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Sáng ngày 26/12, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức  Hội nghị tổng kết Chỉ thị 05-CT/TU, ngày 24/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và chủ trì Hội nghị.

12 năm qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU đạt nhiều thành quả tích cực: Tính đến tháng 12/2018 toàn tỉnh đã có 101 xã xuất bản ấn phẩm lịch sử cách mạng địa phương; 13 xã, phường đã được Hội đồng tổ chức thẩm định bản thảo. Các công trình lịch sử đã biên soạn và xuất bản đều đảm bảo yêu cầu về tính Đảng, tính khách quan, tính khoa học, tính chiến đấu, thống nhất chung với lịch sử toàn Đảng bộ; phản ánh chân thực về những nét đặc thù, độc đáo của phong trào cách mạng từng địa phương qua các giai đoạn lịch sử một cách toàn diện và đầy đủ; tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm có tính quy luật nhằm định hướng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với sự nghiệp cách mạng của địa phương trong thời gian đến. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương trong nhà trường được tổ chức thường xuyên, lồng ghép vào các môn lịch sử và môn khoa học xã hội khác; truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng: Phóng sự tài liệu, chiếu phim tài liệu, kể chuyện lịch sử và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu …

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Chỉ thị 05- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp về tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch chỉnh lý, tái bản ấn phẩm lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn trước năm 1975 đã xuất bản nhưng còn nhiều nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa; đẩy mạnh sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ giai đoạn sau 1975; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị; trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện lồng ghép nội dung lịch sử địa phương vào nội dung giáo dục lịch sử dân tộc, giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khóa; cấp ủy địa phương chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị, thành phố triển khai lồng ghép lịch sử cách mạng địa phương vào chương trình chính khóa và ngoại khóa của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các cơ quan báo, đài của tỉnh tăng cường đưa tin, bài viết tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy hướng dẫn nghiệp vụ sưu tầm tư liệu và phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử, biên soạn biên niên sự kiện.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Khánh Hòa tặng bằng khen 15 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường, thị trấn.

Nhạn Vân

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4426564
Online
Hiện có: 66   Khách