Thứ Bảy, 25/05/2019 09:58
KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2019)
  05/01/2019 06:57     

ĐẠI HỘI HỘI LUẬT GIA TỈNH KHÁNH HOÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2023


Quang cảnh Đại hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 04/01/2018, Hội Luật gia tỉnh Khánh Hoà tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024; nhiệm kỳ qua, Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị được quy định tại Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam, NQ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XII, NQ của Đại hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của Hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã phát triển thêm 4 chi hội; kết nạp mới 155 hội viên, đến nay Tỉnh hội có 520 hội viên, 375 hội viên đã được cấp thẻ; đầu năm 2015 đã thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, có trụ sở riêng, có giám đốc hoạt động chuyên trách cùng 4 tư vấn viên; đã tư vấn pháp luật cho 3.179 trường hợp và trợ giúp pháp lý cho 1.120 trường hợp. Các cấp Hội đã triển khai thực hiện tốt Kết luận 19/KL-TƯ của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, chỉ thị 15/CT-UBND của UBND tỉnh; nhiều mặt công tác có chuyển biến tích cực, nhất là lĩnh vực tham gia xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật và tư vấn pháp lý.

Trong nhiệm kỳ 2019  - 2024, Hội Luật gia tỉnh phấn đấu kết nạp 150 hội viên mới; thành lập 5 chi hội; có trên 70% đơn vị chi hội và hội cấp huyện hoàn thànhcd xuất sắc nhiệm vụ; đóng góp ý kiến cho 100% các dự thảo luật được các cấp yêu cầu; không có hội viên vi phạm pháp luật bị xử lý.

Đại hội đã bầu BCH Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2023 gồm 24 người, ban Kiểm tra gồm 3 người; theo đó đồng chí Võ Duy Trúc - Chánh Văn Phòng, Chi Hội trưởng Chi hội Luật gia Công đoàn Khánh Hoà được bầu vào BCH.

(Quỳnh Anh)

 

Tìm kiếm
Video clip
Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4374356
Online
Hiện có: 17   Khách