Thứ Sáu, 10/04/2020 05:21

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020), 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02/4/2020)

 

  18/09/2019 10:01     

Công đoàn Khánh Hòa: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quan điểm của Hồ chí Minh về vai trò nhiệm vụ của Công đoàn và cán bộ công đoàn được thể hiện trong nhiều bài viết, bài nói của người. Đặc biệt Trong cuốn “Đường Kách mệnh”, những bài nói chuyện của người ở trường cán bộ công đoàn (năm 1957), huấn thị của người tại Hội nghị cán bộ Công đoàn năm 1959 và bài nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo Tổng công đoàn Việt Nam (tháng 7/1969) đã thể hiện rất rõ quan điểm của người về tổ chức Công đoàn và cán bộ Công đoàn trong công cuộc xây dựng đất nước. Người nêu mục đích của tổ chức Công hội: “Một là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Bác chỉ rõ: Công đoàn phải tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng. Công nhân phải bảo vệ chế độ của ta, phải hiểu lao động là vẻ vang, phải tự nguyện, tự giác giữ kỷ luật lao động, giữ gìn của công chống tham ô lãng phí. Cải thiện sinh hoạt phải dựa trên cơ sở tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Công đoàn phải vận động quần chúng lao động tham gia xây dựng nền kinh tế quốc dân.

 Những tư tưởng quan điểm, những lời dạy của Bác Hồ  về Công đoàn và cán bộ Công đoàn đến nay vẫn là định hướng quý báu cho sự phát triển tổ chức Công đoàn. Làm theo lời dạy của Bác, 50 thực hiện di chúc Bác Hồ, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Khánh Hòa không ngừng phát triển, lớn mạnh.

Trải qua 90 năm rèn luyện và phấn đấu, hoạt động Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào Công đoàn Khánh Hòa đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Khánh Hòa giàu đẹp. Với những đóng góp to lớn của mình, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương cao quý…  Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Khánh Hòa từng bước được nâng cao, đạt hiệu quả rõ nét; Các cấp CĐ đã chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách liên quan đến người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh và giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động. Các phong trào thi đua do Công đoàn tổ chức có nhiều nét đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bộ máy Công đoàn ngày càng được kiện toàn, tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng nâng cao về kiến thức, kỹ năng, nhạy bén với thực tế ở cơ sở.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ, tự hào về những thành quả mà tổ chức công đoàn Khánh Hòa đã đạt được Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đoàn viên Công đoàn Khánh Hòa cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Thanh Bình

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5155585
Online
Hiện có: 41   Khách