Thứ Sáu, 10/04/2020 05:53

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 45 NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2020), 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG KHÁNH HÒA (02/4/1975 - 02/4/2020)

 

  20/09/2019 15:12     

Diên Khánh: Kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong 9 tháng năm 2019

9  tháng đầu năm, LĐLĐ huyện đã khảo sát 08 doanh nghiệp vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Kết quả đến nay đã phát triển 157/210 đoàn viên và 02/02 CĐCS (Công ty TNHH cơ khí Đại Phát và Công ty TNHH Khôi Việt VKT), đạt 70% chỉ tiêu giao phát triển đoàn viên, 100% chỉ tiêu thành lập CĐCS năm 2019. Nâng tổng số công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong toàn huyện có 3.777 người (2164 nữ), trong đó đoàn viên CĐ 3.606 đoàn viên, gồm 129 CĐCS (22 CĐCS cơ quan HCSN; 19 CĐCS xã, thị trấn; 35 CĐCS khu vực ngoài nhà nước và 53 CĐCS trường học).

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện tổ chức cũng cố hoạt động Công đoàn đối với các đơn vị khó khăn; giải thể 03 CĐCS do ngưng hoạt động thời gian dài: Công ty TNHH Hùng Nga (03 đoàn viên), Công ty TNHH XD-TM Rạng Đông (03 đv); Công ty TNHH TM Việt Tiến (04 đv); tổ chức bàn giao Công ty TNHH Hiệp Hưng về sinh hoạt tại Công đoàn các Khu Công nghiệp-Khu Kinh tế quản lý (với 80 đoàn viên); giải thể Công đoàn cơ sở Chi cục Thuế huyện và chấm dứt hoạt động Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở; chuyển 57 đoàn viên  công đoàn ở Chi cục thuế về sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở Cục thuế tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 01/8/2019. Ban hành Quyết định sáp nhập CĐCS Trung tâm VHTT và Đài Truyền thanh thành CĐCS Trung tâm Văn hóa-Thông tin và thể thao; sáp nhập CĐCS trường Tiểu học Suối Hiệp 1 và CĐCS trường Tiểu học Suối Hiệp 2 thành CĐCS trường Tiểu học Suối Hiệp và chỉ định BCH, UBKT công đoàn cơ sở lâm thời. Hướng dẫn CĐCS Công ty TNHH T & H Nha Trang tổ chức đại hội CĐCS lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024, bầu ra 07 ủy viên BCH và 03 ủy viên UBKT CĐCS.

Thực hiện tốt kế hoạch vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Diên Khánh quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch LĐLĐ tỉnh giao năm 2019.

Vy An

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5155654
Online
Hiện có: 48   Khách