Thứ Tư, 27/10/2021 20:21

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH TRÊN BIỂN (23/10/1961 - 23/10/2021)

  24/08/2020 16:42     

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn gửi kèm File đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quố

Thực hiện Công văn số 9188-CV/BTGTW ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, để phục vụ công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn gửi kèm File đề cương Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam lên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương và tương đương; các cơ quan báo chí Công đoàn trên cơ sở đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, ngành.

Văn bản: /Portals/0/Cv%20tuyen%20truyen%2057%20nam%20cach%20mang%20thang%20Tam%20va%20Quoc%20khanh%202_9.PDF

Theo Cổng TTĐT Tổng LĐ

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 6843523
Online
Hiện có: 70   Khách