Thứ Sáu, 30/10/2020 02:21

 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  14/09/2020 15:24     

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc trên 128 điểm cầu


Quang cảnh Hội nghị
Điểm cầu tại Khánh Hoà

Mới đây, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Thông báo kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW đến 128 điểm cầu trên cả nước. Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo Báo Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Lưu Hồng Vân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Quấ Đình Nguyên, Phó  Tổng Biên tập Báo Nhân dân thông tin Chuyên đề “Công tác triển khai thực hiện Kết luận 173-TB/KL, ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thông tin Chuyên đề “Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TƯ ngày 18/3/2004, những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và đồng chí Phan Chí Thành, Q. Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thông tin Chuyên đề:”Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị”.

Đồng thời, đại biểu tại các điểm cầu cũng được nghe lãnh đạo Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phát biểu tham luận về quá trình triển khai thực hiện, kết quả đạt được, phản ánh những khó khăn vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh một số nội dung yêu cầu đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp cũng như ban ngành, đoàn thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Quán triệt, nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư đảm bảo chất lượng thời gian quy định; Phát huy vai trò đầu tàu gương mẫu của cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến địa phương trong việc mua, sử dụng, vận dụng tốt báo Đảng, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, đi vào nề nếp; Xây dựng chương trình cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại địa phương, đơn vị gắn với kiểm tra, giám sát; Đồng thời tiếp tục đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền nghị quyết của Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Minh Hiền

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5792698
Online
Hiện có: 22   Khách