Thứ Năm, 22/04/2021 00:52

 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH KHÁNH HÒA (2/4/1975-2/4/2021) & 46 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/42021)

  30/03/2021 11:18     

Khánh Hòa: Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng


Quang cảnh điểm cầu tại Khánh Hòa

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị,  trong 02 ngày 27- 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tỉnh Khánh Hòa có 19 điểm cầu với 3.580 cán bộ, đảng viên dự; Tại điểm cầu Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, cùng tham dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trưởng phó các phòng thuộc các cơ quant ham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

Trong 2 ngày, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã trực tiếp truyền đạt nội dung 05 chuyên đề gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình bày tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, về an ninh quốc gia.

Trên cơ sở Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII; Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch số 21/KH-TU, ngày 22/3/2021 tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ.

Theo đó, trong tháng 5/2021 các cấp ủy Đảng phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay sau Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực và hiệu quả theo phương châm “chủ trương một, chương trình mười, hành động một trăm”. Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong học tập, quán triệt Nghị quyết, kiến nghị, đề xuất các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Minh Hiền

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 6247297
Online
Hiện có: 156   Khách