Thứ Bảy, 13/04/2024 23:47

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  31/07/2013 00:00     

30 cán bộ CĐCS tham dự tập huấn kỹ năng xây dựng, thương lượng, ký kết TƯLĐTT


Nhằm nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại các doanh nghiệp, ngày 31.7, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng xây dựng, thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho 30 cán bộ CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Nội dung tập huấn ngoài truyền đạt kiến thức cơ bản về kỹ năng xây dựng, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, theo phương pháp trao đổi kiến thức mở, các học viên tham gia đóng vai tình huống và thảo luận, trao đổi, tiếp cận những kinh nghiệm hay, lĩnh hội những điểm mới trong Bộ Luật Lao động 2012 và một số quy định mới về pháp luật lao động.

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện đạt kết quả các nội dung trọng tâm mà nghị quyết đã đề ra, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, đưa tỷ lệ TƯLĐTT có chất lượng ngày càng tăng cao, với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

 

(Bích Thuỷ)

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Thông báo
Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9889166
Online
Hiện có: 37   Khách