Thứ Năm, 22/02/2024 10:59

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  06/11/2022 13:35     

Liên đoàn Lao động huyện Diên Khánh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn năm 2022


Quang cảnh lớp học

Trong 02 ngày (02-03/11/2022), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Diên Khánh đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn cơ sở. Tham dự có đ/c Bùi Đăng Thành - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng hơn 100 cán bộ công đoàn, đại diện 123 CĐCS  trực thuộc LĐLĐ huyện.

Đại biểu đã được nghe và trao đổi những nội dung, kiến thức quan trọng: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; Công tác tài chính Công đoàn cơ sở; công tác Kiểm tra giám sát theo “Quyết định 684/QĐ-TLĐ”. Qua đó, cán bộ công đoàn nắm chắc hơn về những nguyên tắc cơ bản của tài chính công đoàn, những quy định quản lý tài chính tại CĐCS, chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn... Các nội dung về quy trình kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Trang bị một số kỹ năng thương lượng, hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại các doanh nghiệp, phân tích được nguyên nhân xảy ra tranh chấp để phòng ngừa kịp thời và đề ra những giải pháp phù hợp đảm bảo mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp.

Tại lớp học, đ/c Ngô Thị Lững – Chủ tịch LĐLĐ huyện Diên Khánh đã triển khai các văn bản chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn các nội dung cụ thể về tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở như công tác nhân sự; chương trình đại hội, hình thức trang trí, kinh phí đại hội, thời gian đại hội...nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở; đảm bảo thực hiện hoàn thành trước tháng 5 năm 2023.

Thời gian tới, LĐLĐ huyện Diên Khánh tiếp tục tổ chức nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn nắm vững về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đồng thời phát huy tinh thần sáng tạo trong việc lãnh đạo tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở, thu hút đoàn viên tích cực tham gia, gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng công đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát triển bền vững.

Nguyễn Liên

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9696053
Online
Hiện có: 69   Khách