Thứ Tư, 19/06/2024 21:51

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  23/12/2022 13:47     

Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022


Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 2022

Chiều 22/12/2022, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị lần thứ 14, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Bùi Đăng Thành – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng thời cho ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2023, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 trước khi trình Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thông qua.

Năm 2022, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp trong tỉnh đã thực hiện 2.526 cuộc kiểm tra, giám sát. Trong đó, giám sát chuyên đề 189 cuộc; kiểm tra tài chính 1.301 cuộc, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ 1.036 cuộc. Bên cạnh đó, ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn cấp ngành tổ chức 14 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở làm công tác kiểm tra, giám sát với tổng số 985 người tham gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đăng Thành đánh giá cao sự nổ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn, qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Đồng thời, đồng chí Bùi Đăng Thành đề nghị trong thời gian tới đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp: Một là, kiện toàn bộ máy ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đủ về số lượng và đảm bảo về chấp lượng, tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quan tâm đến công tác đào tào, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Hai là, phải coi công tác kiểm tra, giám sát là công cụ quan trọng trong việc lãnh đạo quản lý; kết quả mỗi đợt kiểm tra, giám sát phải được đánh giá một cách khách quan, trung thực và tuân thủ pháp luật, có tính hiệu quả, hiệu lực trong quản lý. Ba là, công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những việc trọng tâm, trọng điểm, vận dụng sáng tạo các hình thức kiểm tra thường xuyên, đột xuất, định kỳ, các phương pháp kiểm tra trực tiếp, gián tiếp. Tổ chức đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, có phương hướng kiểm tra, giám sát tốt hơn. Bốn là, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp cần chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho ban chấp hành, ban thường vụ cùng cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và giải quyết kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, người lao động. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát.

Văn Hậu

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10155940
Online
Hiện có: 17   Khách