Chủ Nhật, 19/05/2024 06:39

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  04/01/2021 09:44     

Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn


Đoàn công tác UBKT LĐLĐ tỉnh làm việc tại Cty Sovico

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 8/6/2020 về Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn.

Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Công đoàn được ban hành gồm 07 quy trình: Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; Giám sát trong tổ chức công đoàn; Xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại; Giải quyết và tham gia giải quyết tố cáo. Trong quy trình Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kiểm tra khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn gồm có 03 bước: Chuẩn bị kiểm tra; tiến hành kiểm tra và kết thúc kiểm tra.

Đối với quy trình Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, khi tiến hành kiểm tra, xác minh, xem xét hồ sơ, tài liệu, đơn vị được kiểm tra báo cáo bằng văn bản về những nội dung liên quan đến cuộc kiểm tra; cung cấp hồ sơ tài liệu, văn bản, báo cáo, các loại số, chứng từ liên quan đến nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra tiếp nhận và nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra để xem xét; nêu ra các câu hỏi về các nội dung cần làm rõ thêm hoặc yêu cầu bổ sung thêm báo cáo bằng văn bản và đơn vị được kiểm tra báo cáo, giải trình những vấn đề do Đoàn kiểm tra nêu ra. Đoàn tiến hành tổng hợp, đánh giá, nhận xét từng nội dung kiểm tra, thông báo dự thảo kết luận và ban hành kết luận chính thức.

Về thực hiện Quy trình Giám sát trong tổ chức công đoàn bao gồm giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề. Trong đó, giám sát thường xuyên của các thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát đơn vị được giám sát gồm có phương pháp giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp. Trong giám sát chuyên đề bao gồm 03 bước: chuẩn bị giám sát; tiến hành giám sát và kết thúc giám sát.

Trong Quyết định số 684/QĐ-TLĐ cũng ban hành các quy trình cụ thể về xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Công đoàn sẽ tham gia giải quyết những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động liên quan đến quan hệ lao động, quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động khi gửi đến tổ chức công đoàn thì công đoàn có trách nhiệm tham gia giải quyết.

VP. UBKT

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10029164
Online
Hiện có: 162   Khách