Thứ Tư, 19/06/2024 20:01

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  19/07/2014 00:00     

5 nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng cuối năm


Công đoàn các Khu CN - KKT tỉnh kiểm tra tại cơ sở

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh 6 tháng đầu năm 2014, Ủy ban Kiểm tra CĐ các cấp đã tổ chức thực hiện được 555 cuộc kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và 502 cuộc kiểm tra tài chính.

Trong đó kiểm tra đồng cấp 504 cuộc và cấp dưới 553 cuộc. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc tổ chức phổ biến, triển khai Luật CĐ, Bộ Luật lao động và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; các nghị quyết, chỉ thị và quy định của Tổng Liên đoàn; việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng và thực hiện TƯLĐTT; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức CĐ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ.

Qua kiểm tra đã nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; nâng cao hiệu quả việc quản lý thu chi tài chính, tài sản CĐ; ngăn ngừa tiêu cực tham nhũng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp 6 tháng cuối năm 2014 vừa được hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 5 (khóa IX) thông qua với 5 nội dung chủ yếu: Kiểm tra việc triển khai thực hiện 4 chương trọng tâm theo Nghị quyết ĐH IX CĐ Khánh Hòa đã đề ra; kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐ; tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ UBKT công đoàn các cấp.

Hoàng Văn

 

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10155817
Online
Hiện có: 38   Khách