Thứ Bảy, 28/11/2020 11:11

 CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  04/08/2015 16:06     

Chính sách với lao động dôi dư

Ngày 22/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo đó, khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, từ đủ 55 - 59 tuổi đối với nam (hoặc từ đủ 50 - 54 tuổi đối với nữ) ngoài việc không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi, còn được hưởng trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi và 01 tháng lương cơ sở cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Tương tự, người lao động dôi dư trên 59 tuổi đến dưới 60 tuổi hoặc trên 54 tuổi đến dưới 55 tuổi nếu là nữ, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội cũng không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; ngoài ra, người lao động này còn được hưởng 0,5 tháng lương cơ sở do Chính phủ quy định cho mỗi năm làm việc có đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được Nhà nước đóng 01 lần cho số tháng còn thiếu vào Quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí. Trong đó, mức đóng cho số tháng còn thiếu bằng tổng tiền đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân với số tháng còn thiếu.

 Đối với người lao động được tuyển dụng trước ngày 21/4/1998 khi công ty thực hiện cổ phần hoá, bán hoặc chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, đơn vị sự nghiệp thì thay thế trợ cấp một tháng lương bằng trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động và hỗ trợ một khoản tiền cho mỗi năm làm việc tại công ty thực hiện sắp xếp như: hỗ trợ 1,5 tháng lương cơ sở đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 20 năm; 0,5 tháng lương cơ sở đối với người lao động có thời gian làm việc từ đủ 20 năm đến dưới 25 năm; 0,2 tháng lương cơ sở đối với người lao động có thời gian làm việc từ đủ 25 năm trở lên.

Đối với người lao động được tuyển dụng trước ngày 26/4/2002 khi công ty bị giải thể, phá sản thì được trợ cấp thôi việc theo quy định Điều 48 của Bộ luật Lao động và hỗ trợ một khoản tiền thay vì trợ cấp một tháng lương như quy định trước.

Nghị định này thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2015.

CS-PL

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5859084
Online
Hiện có: 21   Khách