Thứ Ba, 28/01/2020 18:42

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ NĂM 2020

  01/12/2015 16:09     

Thay đổi mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Ngày 14.11.2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Theo đó mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay từ 250.000- 400.000 đồng mỗi tháng và được áp dụng như sau:

 - Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.500.000đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II (Nha Trang, Cam Ranh) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.100.000đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III (Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.700.000đồng/tháng.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.400.000đồng/tháng.

 

Nghị định này thay thế Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11.11.2014. Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 01.01.2016.

 

CSPL

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4960686
Online
Hiện có: 49   Khách