Thứ Năm, 29/10/2020 20:25

 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  06/09/2015 16:07     

Thương lượng tập thể được tổ chức định kỳ ít nhất 1 lần/năm
Nội dung này được nêu tại Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/07/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Cụ thể, thương lượng tập thể định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động phải được tiến hành ít nhất mỗi năm một lần; khoảng cách giữa hai lần liền kề tối đa không quá 12 tháng; đại diện hai bên thương lượng thỏa thuận về số lần, thời gian tiến hành thương lượng tập thể định kỳ hàng năm và thống nhất bằng văn bản có chữ ký của các bên tham gia để làm căn cứ tiến hành thương lượng. Nội dung của thương lương tập thể tập trung vào các vấn đề như: Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động…

Trường hợp tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công không đồng ý với một trong các nội dung chủ yếu trong văn bản yêu cầu bồi thường thiệt hại của người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì trong thời hạn 5 ngày làm việc có văn bản yêu cầu NSDLĐ tổ chức thương lượng. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được yêu cầu thương lượng, NSDLĐ thống nhất với đại diện công đoàn lãnh đạo đình công về phiên họp thương lượng bồi thường thiệt hại. Phiên họp thương lượng phải được lập biên bản, có chữ ký của các bên tham gia thương lượng…

Sau khi thương lượng, trường hợp các bên thống nhất nội dung thương lượng thì hai bên có trách nhiệm thực hiện các nội dung đã thỏa thuận; trường hợp không thông nhất thì một trong hai bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2015; thay thế Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007.

Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/9/2015, thay thế  Thông tư 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 ,

CSPL

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5791846
Online
Hiện có: 86   Khách