Chủ Nhật, 07/06/2020 12:20

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 95 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 – 21/6/2020)

  04/06/2017 00:00     

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa với phong trào “Toàn dân phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”


Tuyên truyền viên phát tờ rơi phòng, chống HIV/AIDS cho công nhân

Thực hiện Chương trình phối hợp số 32/CTrPH-MTTW-BYT-BVHTTDL giữa Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” giai đoạn 2015-2020. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể: đã có 78/137 xã/phường/thị trấn tổ chức hội nghị phát động phong trào và mở các lớp tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về HIV/AIDS cho hơn 3.430 lượt người là đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở và các hộ gia đình ở khu dân cư, 563/987 khu dân cư triển khai phong trào; 487/563 khu dân cư đã triển khai phong trào đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào hương ước (đạt 86.5%); có hơn 84.450 hộ gia đình ký cam kết thực hiện phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS hòa nhập với cuộc sống.

Phấn đấu đến năm 2020, 137/137 xã, phường, thị trấn, 987/987 khu dân cư tổ chức hội nghị phát động và duy trì việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; 90% khu dân cư trên địa bàn tỉnh đưa nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào hương ước, quy ước; 90% hộ gia đình trong khu dân cư triển khai phong trào ký cam kết thực hiện phòng, chống HIV/AIDS.

Phong trào cũng được triển khai sâu rộng, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Tại nhiều địa phương, phong trào này đã được gắn chặt chẽ với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được đẩy mạnh, số buổi truyền thông trên đài phát thành - truyền hình, trên loa đài, truyền thông lưu động qua các họp tổ dân phố, thảo luận nhóm, số bản tin, pano cấp cho khu dân cư… tăng qua các năm. Một số địa phương như thành phố Nha Trang, phường Vạn Thắng, huyện Diên Khánh,... đã có các hoạt động tuyên truyền lồng ghép phòng, chống HIV/AIDS với các hoạt động của các đoàn thể, nhất là vào các đợt cao điểm như Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (tháng 6 hàng năm), Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS (tháng 12 hàng năm)... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về HIV/AIDS cho người dân; giảm đáng kể tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS. Số người nhiễm mới được phát hiện, tỷ lệ chuyển qua giai đoạn AIDS và tử vong do AIDS giảm rõ rệt qua các năm; hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã trở thành một trong những mục tiêu ưu tiên trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” đang gặp một số khó khăn, như: chưa phát huy hết vai trò của các Nhóm nòng cốt trong quá trình triển khai thực hiện; việc xây dựng, bổ sung công tác phòng, chống HIV/AIDS vào quy ước, hương ước của thôn, bản, tổ dân phố chưa kịp thời; kinh phí cho hoạt động Phong trào chưa cao; sự quan tâm chỉ đạo và phối hợp triển khai của một số cấp, một số ngành chưa sâu sát và thường xuyên...

Để đạt mục tiêu giai đoạn 2015 - 2020 có 70% - 100% khu dân cư triển khai phong trào, trong thời gian tới, các cấp, các ngành sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS; Xây dựng và nhân rộng mô hình điểm, các loại hình truyền thông phù hợp với đặc thù từng địa bàn và khu dân cư; Phát huy vai trò của các cán bộ, đảng viên, các cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư; Phối hợp tổ chức các hoạt động, vận động ký cam kết thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm HIV và tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng cho cá nhân, gia đình, cơ quan, trường học; Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào và thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào...

BẢO TRỊ
 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5321633
Online
Hiện có: 14   Khách