Thứ Ba, 28/01/2020 18:39

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ NĂM 2020

  06/06/2017 00:00     

Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng hàng tháng và phương thức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 quy định giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động như sau:
- Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, sĩ quan, quân nhân, công nhân quốc phòng, công an (mức đóng cũ tại Nghị định số 37 là 1%) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Đóng 0,5% trên mức lương cơ sở của người lao động đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội; hạ sĩ quan chiến sĩ công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (mức đóng cũ tại Nghị định số 37 là 1%).
Riêng người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã làm trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, lâm nghiệp thì Nghị định 44/NĐ-CP quy định có thể đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.
Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định về đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/6/2017; bãi bỏ Điều 4 và khoản 1 Điều 34 của Nghị định 37/2016/NĐ-CP.

CS-PL
 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4960668
Online
Hiện có: 36   Khách