Thứ Bảy, 13/04/2024 22:29

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  01/10/2019 21:55     

Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Để thực hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong tham gia bảo đảm quyền dân chủ cho người lao động tại doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc được áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Hướng dẫn cụ thể hóa nội dung về nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các hình thức về đối thoại, tổ chức hội nghị người lao động, mẫu ban hành quy chế dân chủ…

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2019, thay thế Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21/9/2015 về Công đoàn tham gia tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc.

Văn bản: /Portals/0/1360_HD-TLD%20quychedanchu.pdf

CSPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Thông báo
Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9888964
Online
Hiện có: 61   Khách