Chủ Nhật, 19/05/2024 06:04

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  20/11/2019 10:52     

Thay đổi mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động năm 2020

Ngày 15/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay từ 150.000- 240.000 đồng mỗi tháng và được áp dụng như sau:

  • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I áp dụng mức lương tối thiểu vùng 4.420.000đồng/tháng.
  •  Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II (Nha Trang, Cam Ranh) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.920.000đồng/tháng.
  • Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III (Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.430.000đồng/tháng.
  •  Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.070.000đồng/tháng.

Nghị định này thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018. Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 01/01/2020.

CSPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10028929
Online
Hiện có: 2269   Khách