Thứ Bảy, 13/04/2024 22:35

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  06/11/2019 09:32     

Quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 04/11/2019 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng, trong đó có một số nội dung được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

- Thời gian xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục đào tạo như: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được xét sau khi kết thúc năm học.

- Khi khen thưởng cho tập thể, cá nhân không thuộc đối tượng quản lý về tổ chức, cán bộ, quỹ lương, bộ, ban, ngành, tỉnh chỉ khen thưởng các hình thức thuộc thẩm quyền, không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

- Không đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước khi bộ, ban, ngành, tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện luật, pháp lệnh, nghị định hoặc phục vụ hội nghị, hội thảo, diễn đàn quốc tế, khu vực...

Thông tư 12/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư 08/2017/TT-BNV.

Văn bản: /Portals/0/TT12_19.pdf

CSPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Thông báo
Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9888987
Online
Hiện có: 79   Khách