Thứ Hai, 27/01/2020 20:33

MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN CANH TÝ NĂM 2020

  05/11/2019 10:50     

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng nhanh diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Các ngành chức năng làm việc với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

UBND tỉnh vừa có văn bản 9931 về việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với BHXH tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh như: Tăng cường phối hợp liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, đơn vị liên quan để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT. Tập trung rà soát, đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đóng đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động. Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 03 ngày 16-1-2014 của Chính phủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT. Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT vào quỹ BHXH, BHYT kịp thời đúng quy định. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và tham gia theo hộ nghèo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT, xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng tương ứng…

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến tháng 9-2019, số người tham gia BHXH bắt buộc: 154.929 người (đạt 95,61% kế hoạch, tăng 4,24%); số người tham gia BHXH tự nguyện 5.409 người (đạt 99,54% kế hoạch, tăng 290,26%); số người tham gia BH thất nghiệp: 142.656 người (đạt 93,54% kế hoạch, tăng 4,25%); số người tham gia BHYT: 1.132.660 người, đạt 102,08%, tăng 3,40% so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ tiêu BHYT toàn dân đạt: 91,54% (dân số năm 2019: 1.237.400 người).

V.G

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4959273
Online
Hiện có: 18   Khách