Thứ Bảy, 13/04/2024 23:37

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  17/08/2022 16:22     

Cán bộ Công đoàn tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII


Đ/c Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại Hội nghị

Sáng 16/8/2022, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 55/2022/QH15, ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. 60 người là cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh và cán bộ, đảng viên, người lao động tại đang công tác tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tham dự.

Đồng chí Lưu Hồng Vân - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt đến học viên về 02 nội dung trọng tâm :Những nội dung cốt lõi về vấn đề quản lý và sử dụng đất đai (Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”); Các vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”); Các vấn đề về phát triển kinh tế tập thể (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”); Các vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên (Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”); Nghị quyết số 55/2022/QH15, Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 16/6/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa gồm 10 Điều, 11 cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2022, thực hiện trong 05 năm và các nhiệm vụ triển khai tại Kế hoạch số 6524/KH-UBND, ngày 15/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên cơ sở đó, các đơn vị xây dựng chương trình hành động để đưa nội dung Nghị quyết vào công việc chuyên môn, giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả 02 Nghị quyết trên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các nội dung của Nghị quyết.

Mai Thảo

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Thông báo
Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9889150
Online
Hiện có: 38   Khách