Chủ Nhật, 21/07/2024 10:52

ĐOÀN KẾT CÔNG NHÂN - TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT !

  07/05/2023 12:20     

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Đề cương tuyên truyền: /Portals/0/2_%20De%20cuong%20tuyen%20truyen%2075%20nam%20Ngay%20Chu%20tich%20HCM%20ra%20Loi%20keu%20goi%20thi%20dua%20ai%20quoc.pdf

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 10306346
Online
Hiện có: 37   Khách