Thứ Năm, 28/09/2023 17:39

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)

  07/05/2023 12:20     

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Đề cương tuyên truyền: /Portals/0/2_%20De%20cuong%20tuyen%20truyen%2075%20nam%20Ngay%20Chu%20tich%20HCM%20ra%20Loi%20keu%20goi%20thi%20dua%20ai%20quoc.pdf

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9190711
Online
Hiện có: 107   Khách