Thứ Hai, 24/06/2019 16:35
KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925-21/6/2019)
  21/04/2017 14:29     

80 cán bộ công đoàn huyện Diên Khánh tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)


Đ/c Ngô Thành Lâm - Truỏng ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo tại Hội nghị

Ngày 20/4, LĐLĐ huyện Diên Khánh đã tổ chức lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) cho 80 cán bộ công đoàn chủ chốt, các CĐCS trực thuộc và trường học trên địa bàn huyện.

Đồng chí Ngô Thành Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy-Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy Diên Khánh đã báo cáo những nội dung cơ bản của Nghị quyết: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; lồng ghép các nội dung về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Qua đợt học tập, cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Định hướng tốt trong công tác tư tưởng, hành động gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao ý thức đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

 

Mộng Liên
 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4426678
Online
Hiện có: 45   Khách