Thứ Năm, 24/01/2019 02:57
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019
  14/12/2017 07:12     

Thay đổi mức lương tối thiểu vùng năm 2018

Ngày 07/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay từ 180.000- 230.000 đồng mỗi tháng và được áp dụng như sau:
- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.980.000đồng/tháng.
- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II (Nha Trang, Cam Ranh) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.530.000đồng/tháng.
- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III (Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 3.090.000đồng/tháng.
- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV (Khánh Vĩnh, Khánh Sơn) áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2.760.000đồng/tháng.

Nghị định này thay thế Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016. Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4198309
Online
Hiện có: 66   Khách