Thứ Hai, 27/05/2019 19:21
KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2019)
  14/02/2019 09:50     

Công tác Tuyên giáo đổi mới từ phương thức đến hành động


Tổ chức tuyên truyền văn hóa công nhân tại Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

Tuyên truyền, giáo dục là một trong ba chức năng quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tổ chức Công đoàn luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp điều kiện lịch sử của đất nước và thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong từng giai đoạn. Theo đó, công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, CNVCLĐ hiện nay cần có những thay đổi phù hợp với yêu cầu xã hội. Bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và nhiệm vụ của ngành, địa phương, trong năm 2018 các cấp Công đoàn (CĐ) đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho CNVCLĐ, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và những định hướng lớn của tổ chức Công đoàn; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với nội dung chọn lọc, hình thức đa dạng, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở và từng đối tượng đoàn viên, góp phần cung cấp thông tin, nâng cao ý thức của đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, năm 2018 các cấp Công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng ...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; thực hiện Chỉ thị 52 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động (CNLĐ) Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất”..... cho đoàn viên, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp tiếp tục được các cấp CĐ triển khai có hiệu quả với nhiều hình thức: Tuyên truyền cho công nhân khu nhà trọ, trong doanh nghiệp; hội thi tìm hiểu, gameshow; tổ chức đối thoại giữa công nhân và người sử dụng lao động (NSDLĐ) về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách cho công nhân. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của CNVCLĐ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Theo thống kê, các cấp CĐ đã tổ chức được hàng trăm nghìn cuộc tuyên truyền cho hàng triệu lượt đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; nâng cao đời sống văn hóa, lối sống lành mạnh trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Năm 2018 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được các cấp CĐ tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan trên các tuyến phố; giao lưu, gặp mặt cán bộ công đoàn các thời kỳ; các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội, thi vẽ tranh cổ động, cuộc thi báo chí viết về công nhân và Công đoàn… góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ về những chủ trương, định hướng của tổ chức Công đoàn Việt Nam; động viên CNVCLĐ tiếp tục phát huy những truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

Các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2018 các cấp Công đoàn đã tổ chức được hơn 80 nghìn lớp học tập, tuyên truyền về Chỉ thị 05 cho hơn 3,9 triệu lượt đoàn viên, CNVCLĐ.

Công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, kết quả cho thấy sau 10 năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã cụ thể hóa nhiều nội dung của Nghị quyết thành đề án, chương trình hành động và tích cực thực hiện, tạo động lực để CNLĐ tiếp tục khẳng định là lực lượng sản xuất cơ bản, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Nhân dịp Tháng Công nhân 2018, Tổng Liên đoàn tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với gần 1.000 công nhân các Khu Công nghiệp 11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng tại tỉnh Hà Nam. Tại buổi đối thoại, Thủ tướng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tổng Liên đoàn đã trao 18 nhà mái ấm Công đoàn và 65 suất học bổng cho công nhân. Ngoài ra, Tháng Công nhân 2018 các cấp Công đoàn đã trao hơn 100 nghìn suất quà trị giá gần 52 tỷ đồng; trao 915 nhà Mái ấm Công đoàn trị giá gần 25 tỷ đồng.

Chương trình "Nâng cao trình độ kỹ năng, nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động" gắn với Đề án theo Quyết định số 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” tiếp tục được triển khai thực hiện trong các cấp CĐ, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên, NLĐ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Công tác báo chí, xuất bản Công đoàn và các hoạt động thông tin truyền thông của tổ chức Công đoàn đã có những chuyển biến tích cực; Tổng Liên đoàn và các cấp Công đoàn đã thực hiện nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống CĐ, từ trung ương tới cơ sở; do vậy hoạt động của các cấp CĐ luôn được truyền tải thông tin kịp thời, nhanh chóng và có sức lan tỏa, được đoàn viên và dư luận xã hội đánh giá cao.

Một điểm mới trong công tác tuyên truyền, vận động của các cấp CĐ trong năm 2018 là việc đẩy mạnh tuyên truyền và nắm bắt thông tin từ cơ sở, công nhân lao động thông qua mạng xã hội Facebook. Tổng Liên đoàn đã lập trang Công đoàn Việt Nam tập trung thực hiện một số nội dung chính: Cung cấp thông tin của tổ chức Công đoàn; thí điểm hoạt động tư vấn chính sách pháp luật; tổ chức nắm bắt, định hướng thông tin dư luận. Tập hợp đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp sử dụng facebook để tuyên truyền về hoạt động công đoàn; phối hợp tổ chức tuyên truyền ở những vụ việc “nóng” liên quan đến công nhân… Facebook đang trở thành kênh thông tin phổ biến và quan trọng của đoàn viên, công nhân lao động hiện nay.

Ngoài ra, hoạt động của các chương trình phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các Bộ, Ngành được triển khai rộng rãi, hiệu quả rõ nét, dần trở thành những món ăn tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ như chuyên mục Lao động và Công đoàn trên kênh VTV1, chương trình Truyền hình Công đoàn Việt Nam trên kênh Truyền hình Thông tấn, chuyên mục Lao động và Công đoàn trên Hệ thời sự chính trị tổng hợp (VOV1)…

Nhìn chung công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ năm 2018 đã được các cấp CĐ triển khai hiệu quả; Nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực, phù hợp với đoàn viên, người lao động. Nhiều CĐCS đã sử dụng phương pháp tuyên truyền qua mạng xã hội rất hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục có những hạn chế như: Công tác nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ chưa được các doanh nghiệp quan tâm; nhiều nơi chưa kịp thời trong việc quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ; thiếu nhạy bén trong xử lý những vấn đề phát sinh, vấn đề nóng…

Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ; thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định nhiệm vụ trọng tâm của ba khâu đột phá, trong đó nhiệm vụ xây dựng nguồn lực Công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới có vai trò quan trọng và là yếu tố then chốt cho thành công trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong tình hình mới. Vì vậy năm 2019, để công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đạt hiệu quả, các cấp Công đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của tổ chức Công đoàn, trọng tâm là chính sách pháp luật mới liên quan đến tổ chức Công đoàn và NLĐ; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; những tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm của người lao động; cơ hội, thách thức của Công đoàn Việt Nam trong thực thi Hiệp định đối tác toàn xuyên và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai là, Triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 79-KL/TW ngày 23/12/2014 về thực hiện Nghị quyết trên và Chỉ thị số 52 -CT/TW ngày 9/01/2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” trong giai đoạn mới.

Ba là, Tổ chức tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Đa dạng hóa các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), khẳng định các thành quả quan trọng và tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tiến hành cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn, đồng thời tổ chức đợt cao điểm thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và triển khai năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Bốn là, Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo cho từng đối tượng đoàn viên công đoàn. Tôn vinh, biểu dương những điển hình tiến tiến là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, Xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, tổ công nhân tự quản làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN, KCX để có những giải pháp kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet.

Sáu là, Nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động của các cơ quan truyền thông trong hệ thống Công đoàn theo đúng tôn chỉ, mục đích và chất lượng thông tin trên các cơ quan truyền thông phối hợp để chủ động thông tin đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và cộng đồng xã hội.

Lê Cao Thắng

 

Tìm kiếm
Video clip

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 4378052
Online
Hiện có: 25   Khách