Thứ Tư, 30/11/2022 21:25
HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM (9/11/2022)

 

  18/03/2020 09:07     

Mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang xây dựng dự thảo trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 37/2016 quy định và hướng dẫn một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Theo Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH), sau 3 năm triển khai thực hiện Luật ATVSLĐ và Nghị định 37/2016, hầu hết các trường hợp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp đã xác định tỷ lệ suy giảm sức khỏe đều được hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, bệnh nghề nghiệp quy định của pháp luật. Trong giai đoạn 2016 - 2018, các cơ quan BHXH đã chỉ khám giám định thương tật bình quân hơn 1,9 tỷ đồng/năm; chỉ trợ cấp bình quân gần 148 tỷ đồng/năm; chỉ hỗ trợ chuyển đổi nghề bình quân gần 67 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, việc triển khai chính sách bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp còn vướng mắc, chậm do một số quy định về tài chính, thủ tục hành chính quá phức tạp. Trong khi đó, mục đích chính của Luật ATVSLĐ đặt ra là  mở rộng đối tượng sang cả khu vực lao động không có hợp đồng lao động, chuyển mạnh từ bị động giải quyết hậu quả sang chủ động phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, bệnh nghề nghiệp. Trước thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng các cấp, ngành cần tích cực sử dụng hiệu quả tối đa 10% từ nguồn thu bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp hằng năm (500 tỷ đồng/năm) để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, người lao động trong cả nước phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; mỏ rộng nội dung hỗ trợ, nâng mức bồi thường trợ cấp; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp sang khu vực không có quan hệ lao động.

Theo Cục An toàn lao động, dự thảo nghị định mới sẽ được xây dựng theo hướng bỏ bớt thủ tục hành chính; quy định rõ hơn, thuận lợi hơn mức hỗ trợ (cao hơn); quy định rõ hơn; quy trinh xác định đối tượng được hưởng nhanh hơn, chính xác hơn, quy trình thực hiện thuận lợi hơn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động phòng ngừa, giảm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

(Theo T.K - Báo Khánh Hòa)

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 8075946
Online
Hiện có: 62   Khách