Thứ Ba, 01/12/2020 11:56

 CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ XVIII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

  16/03/2020 14:47     

Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng LĐLĐ thị xã Ninh Hòa


Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020

Ngày 13/3/2020, tại Hội trường LĐLĐ thị xã đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ mở rộng. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ thị xã, Ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách và các khối trưởng của các khối thi đua Công đoàn.

Hội nghị tổ chức lấy góp ý dự thảo Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS và ký kết thi đua năm 2020 dành cho các khối thi đua CĐCS hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp. Hội nghị tiến hành tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Công đoàn các cấp; Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp thực hiện đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2020; thực hiện tốt việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, kịp thời chăm lo đời sống, thăm hỏi động viên CNVCLĐ khi gặp hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ Tương trợ để cho CNVCLĐ được vay, mượn giải quyết khó khăn, phát triển kinh tế gia đình tăng thêm thu nhập nâng cao cuộc sống; Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh…

Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Ngọc Phụng - Chủ tịch LĐLĐ nhấn mạnh: “Đóng góp ý kiến vào nội dung dự thảo Hướng dẫn thi đua là nội dung rất quan trọng, đánh giá tình hình hoạt động chất lượng của CĐCS; đồng thời tổ chức Hội nghị để mang tính chất khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch. Sau Hội nghị, dự thảo Hướng dẫn sẽ được chỉnh sửa, bổ sung và chính thức ban hành áp dụng kể từ năm 2020”.

 

Ngọc Hà

 

Tìm kiếm
Video clip

 

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 5865619
Online
Hiện có: 67   Khách