Thứ Năm, 22/02/2024 12:22

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  25/05/2020 14:26     

Công nhân hỏi - Công đoàn trả lời: Về Bảo hiểm xã hội

Tôi tên là Mai đang công tác tại bệnh viện, là viên chức nhà nước.

Vì lý do hoàn cảnh gia đình, tôi làm đơn xin nghỉ việc, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc, báo trước 45 ngày làm việc, phòng tổ chức đã chốt ngày công làm việc xong rồi nhưng lãnh đạo cơ quan không đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động. Hiện nay, tôi không được đóng BHXH.

Tôi xin hỏi:

1. Tôi cần phải làm gì để được nghỉ việc đúng luật?

2. Trong trường hợp cơ quan vẫn không cho nghỉ (có quyết định thôi việc) và tôi đã nghỉ việc (sau khi đã quá thời hạn chờ 45 ngày tính từ khi tôi đệ đơn xin nghỉ việc) thì tôi có vi phạm luật không? .

3. Tôi phải làm gì khi cơ quan không giải quyết chế độ, chốt sổ BHXH?

Xin chân thành cảm ơn. 

Văn phòng Tư vấn PL Trả lời:

Căn cứ Điều 37, Điều 41, Bộ Luật lao động 2012;

Căn cứ Điều 38, Nghị định 29/2012:

Viên chức được giải quyết thôi việc trong trường hợp:

Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức;”

Căn cứ khoản 4,5 điều 29 Luật viên chức 2010:

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

 Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật Lao động.

Giải quyết thôi việc

2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.”

 Như vậy,

 - Nếu bạn tự nguyện xin thôi việc theo quy định tại điểm d điều 38 Nghị định 29/2012 thì phải đảm bảo thời hạn báo trước.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do

- Trường hợp cơ quan vẫn không  giải quyết bạn có quyền khiếu nại tới lãnh đạo cơ quan (theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP).

TVPL

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9696210
Online
Hiện có: 41   Khách