Thứ Năm, 22/02/2024 12:33

MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024

  03/07/2020 15:43     

Tư vấn pháp luật về Hợp đồng lao động

Công nhân hỏi: Tôi tên là Hồ Đình H hiện đang ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty Cổ phần DL-TM NT. Công ty nợ lương tháng 2 và tháng 3/2020, đến tháng 4/2020 công ty có thỏa thuận tạm dừng hợp đồng lao động 3 tháng (từ 01/4 đến hết 60/6/2020) vì lý do ảnh hưởng dịch Covid-19. Ngày 01/7/2020 tôi đi làm và không được bố trí việc làm. Vậy tôi phải làm sao?

Văn phòng tư vấn pháp luật trả lời:

Căn cứ Điều 32 Bộ luật Lao động 2012 quy định các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

- Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

- Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.
- Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.

- Lao động nữ mang thai theo quy định.

- Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Như vậy, ngoài những trường hợp của anh vì dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động để tạm hoãn hợp đồng lao động là đúng quy định.

Căn cứ điều 33 Bộ luật Lao động 2012

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Do đó, ngày 01/7/2020 người lao động có mặt tại công ty và người sử dụng lao động phải thỏa thuận tiếp theo trong trường hợp ảnh hưởng dịch bênh kéo dài.

Đối với doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.

Đối với người lao động căn cứ điều 37 Bộ luật Lao động.

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

Thạc sĩ Đào Quốc Trưởng

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9696233
Online
Hiện có: 33   Khách