Thứ Năm, 28/09/2023 17:00

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 - 19/8/2023) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2023)

  12/08/2020 14:58     

Miễn đóng đoàn phí công đoàn

Ngày 29/7/2020,  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Công văn 771/TLĐ  về việc miễn đóng đoàn phí công đoàn.

Theo đó, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất  để chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bổ sung thêm đối tượng không phải đóng phí công đoàn như sau:

- Đối với đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức thu nhập nêu trên (Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng).

- Thời gian thực hiện việc miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chỉ áp dụng cho đến hết thời điểm 31/12/2020.

/Portals/0/CV771_DOAN_PHI.pdf

TVPL
 

 

 

Tìm kiếm
Video clip

 

Lượt truy cập
Số lượt truy cập : 9190625
Online
Hiện có: 96   Khách